Cirka hälften av de anställda har sedan några år helgarbete, oftast hela helgen, ibland bara på lördagar. Protestlistan kom till efter att företaget ändrat schemat från arbete var tredje helg till varannan helg.
– Alla påverkas av helgarbete eftersom det nu fattas folk på vardagarna. Om man jobbar lördag och söndag ska man ju vara ledig två vardagar i stället, säger Kenneth Johansson, Fastighetsklubbens ordförande på Samhall Motala-Linköping.
När det är ont om folk händer det att de anställda ombeds att jobba över.
– Det har blivit en hel del övertidsarbete på sistone. Vi ska helst inte ha övertid på Samhall så det är inte en bra lösning, säger Kenneth Johansson.

Det nya schemat är en av de brister som Kenneth Johansson som huvudskyddsombud tagit upp i en så kallad 6 6a-anmälan i mitten av januari. Det kan ett huvudskyddsombud göra när arbetsgivaren inte har åtgärdat de brister som skyddsombuden tidigare påtalat. Nu pågår arbete för att få fram delmål för förändringar. Det är ett framsteg, tycker Kenneth, men förbättringsarbetet ser ut att ta tid.

Att schemat är ändrat beror på att Samhall fick klagomål från flera kunder, förklarar Robert Ohlson, distriktschef för Samhall i Östergötland.
– Lösningen blev att ju färre anställda är inblandande desto lättare för dem att veta vad som ska göras, säger han.
Han förklara också att Samhall under stora delar av 2014 hade för lite uppdrag och att med de nya kunderna har arbetsmängden ökat.
– Övertid förekommer för att det kan vara svårt att veta hur mycket personal som går åt, säger Robert Ohlson.