Att återhämtning är viktigt för att vi ska må bra är ingen nyhet. Och det är inte bara vilan på fritiden som räknas, utan även den som vi får av pauserna på jobbet. Nu ska en ny studie undersöka vad det är som gör att vi mår bättre under själva arbetspasset.

– Vi vill fördjupa kunskaperna om vad som ger återhämtning. Är det fikapauser, gruppsamtal efter jobbiga händelser, en stödjande chef eller något annat, säger Margareta Troein Töllborn, professor på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, allmänmedicin och samhällsmedicin vid Lunds universitet.
Hon förklarar att studien inte handlar om att reda ut vikten av fikapauser, men att det ändå har med det att göra.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, definieras hälsa som ”fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande”, och inte bara frånvaro av sjukdom. Det innebär att god hälsa på jobbet både handlar om att de anställda inte är sjukskrivna, och att de mår bra på arbetet.
– Vi genomför studien därför att vi är intresserade av vad som ger hälsa, inte bara av vad som leder till sjukdom, säger Margareta Troein Töllborn.

Studien, som kommer att utföras på ett antal vårdcentraler 
i Skåne, kommer att ske i flera steg. Det första steget går ut på att reda ut vad de anställda anser ger dem återhämtning från själva
arbetsuppgifterna. Nästa steg blir att göra en intervention och genomföra förändringar baserat på resultaten i den första delen. Slutligen ska förändringarna utvärderas för att se om de lett till att de anställda faktiskt mår bättre.

Anledningen till att just vårdcentraler har valts ut som studieobjekt är att primärvården är en bransch med underbemanning, stress och dålig arbetsmiljö, enligt flera undersökningar.
Margareta Troein Töllborn och hennes forskargrupp har fått drygt 3,6 miljoner kronor i stöd från Afa försäkring för att genomföra den nya studien som kommer att inledas i april. Arbetet beräknas sedan pågå i tre år.


Brukar du ta fikapaus på jobbet?

Toni Georgiev, fastighetsskötare på Eksta Bostads AB:
– Jajamensan. 
På morgonen är 
vi tre personer
 som tar en kopp kaffe ihop och vid lunch är vi 16 stycken. Det är självklart viktigt med fikapauser. Man löser många problem då, saker som man inte kan reda ut själv. Men jobbpratet har minskat lite, vissa vill inte prata om jobb på rasten och det försöker vi respektera.

Annica Falck, klubbordförande på Samhall
 i Skövde:
– Jag som enbart jobbar fackligt har nog lättare att ta en fikapaus än många andra. Då släpper jag det som jag har i huvudet och kan vara lite social. Det är under fikapausen som jag ofta får höra hur mina arbetskamrater har det på jobbet. Tyvärr händer det också att jag då och då tar en kopp kaffe och sätter mig vid datorn.


Skillnad mellan 
rast och paus

En rast är ett längre avbrott, då du är ledig och fri att göra vad du vill. Rasten räknas inte som arbetstid.

Pauser är kortare avbrott från arbetet och räknas in i arbetstiden. I arbetstidslagen står inget om hur många eller långa pauserna ska vara, men det framgår att det är tillåtet att koppla av från arbetet 
i den mån det är möjligt.