Fastighets är ett av tre fackförbund som får extra projektpengar från LO-projektet mot främlingsfientlighet Alla kan göra något. Förbundet ska utbilda 90 ambassadörer som ska se till att fler tar debatten mot rasism.

Det gemensamma arbetet Alla kan göra något startade 2011. Syftet är att få fler att ta debatten med främlingsfientliga personer på arbetsplatsen, i fikapausen eller i bostadsområdet. I år prövas en ny metod för arbetet genom att förbund och LO-distrikt erbjudits att bli pilotförbund respektive pilotdistrikt.
– Tanken med pilotverksamheten är utgå från vad förbunden och distrikten själva vill fylla på med i projektet och vad som passar deras verksamhet. Det är förbundens egen agenda som ska styra så att de blir ännu mer på i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism, säger Keth Tapper, som är ansvarig ombudsman på LO.

Ska man se detta som att förbunden och distrikten inte varit tillräckligt engagerade hittills?
– Nej. Det har inte gjorts någon egentlig utvärdering av det som gjorts hittills, men en sammanställning visar att det har gjorts mycket och det man framför allt satsat på är utbildning, säger Keth Tapper.

Vad blir skillnaden nu?
– I stället för en pott till alla blir det mer skräddarsytt. Förbunden kommer redovisa sina insatser och även om andra inte helt kan kopiera så kan de låta sig inspireras av pilotförbunden. Så kan en ”best practice” spridas.

Livs och Seko är de andra två förbund som utsetts till piloter och pilotdistrikten är LO-distrikten Skåne, Mellersta Norrland och Örebro Värmland. Tillsammans delar de på 3 miljoner kronor, som är budgeten för Alla kan göra något för 2015. Fastighets får 540 000 kronor och planerar att genomföra sin utbildning för de 90 ambassadörerna vid tre tillfällen på och i samverkan med Runö-skolan.
– Det är mycket glädjande att vi fått vår ansökan beviljad för ambassadörsverksamheten. Tanken är att vi ska utbilda särskilda handledare som får till uppgift att informera, påverka och verka i förbundets avdelningar och klubbar, säger Jarmo Kusmin, ombudsman med ansvar för organisations- och agitationsfrågor i Fastighets.

Varför vill ni satsa på detta?
– Vi måste bli bättre på de här frågorna, vi är ju ett förbund med många medlemmar med utländsk bakgrund. Vi har också många medlemmar i fastighetsbranschen som arbetar i områden där det bor många med invandrarbakgrund. Vi tror dessutom att ambassadörerna kan bli en chans för avdelningarna att utveckla sin verksamhet,  säger Jarmo Kusmin.