Vanligtvis redovisas löneskillnader mellan män och kvinnor utifrån heltidslöner. Men många kvinnor arbetar deltid vilket gör att de faktiska skillnaderna betydligt större. En arbetarkvinna tjänar i snitt 20 000 kronor mindre än en tjänsteman, enligt LO.

För andra året presenterar LO sin Jämställdhetsbarometer som belyser jämställdhetsfrågan ur ett klassperspektiv. Årets rapport har fokuserat på den stora inverkan som deltidsanställningar i många kvinnoyrken har på jämställdheten.

I rapporten redovisas de faktiska inkomsterna i stället för omräknat till heltidslöner, och i en sådan jämförelse tjänar kvinnor i arbetaryrken i genomsnitt 6 000 kronor mindre i månaden än män i arbetaryrken, och i snitt 20 000 kronor mindre än tjänstemän. Utslaget på hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor, i faktisk lön, bara 75 procent av det männen tjänar.

Mycket av detta sägs alltså bero på att andelen deltidsarbetande kvinnor är så stor.
– Det här är chockerande siffror. 2015 är det fortfarande bara hälften av LO:s kvinnor som har heltidsjobb. Vi vill avliva myten om att det här är frivilligt när det i verkligheten handlar om att man börjar där för att sedan fastna i detta deltidsträsk, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Utredaren Joa Bergold och kollegan Ulrika Vedin vill också slå hål på myten att kvinnor skulle välja att gå ner i deltid för att ta hand om barnen. Många deltidsarbetande kvinnor har yrken där de inte kan styra över var, när och hur de ska arbeta.
– Att det saknas heltidsarbeten är den absolut viktigaste förklaringen till att så många kvinnor arbetar deltid, säger Joa Bergold.

För att komma tillrätta med problemen önskar LO bland annat att arbetstiden fördelas jämnare mellan män och kvinnor. De vill till exempel att heltid blir norm, att föräldraförsäkringen delas mer lika mellan föräldrarna och att vårdnadsbidraget avskaffas. De vill fördela makten jämnare, bland annat genom en mer jämställd arbetsskadeförsäkring och stärkt anställningstrygghet med fler tillsvidareanställningar i stället för visstidstjänster. Dessutom vill de att lönerna ska bli mer jämställda.