ISS i Stockholm är inte enda exemplet där lagen om anställningsskydd åtsidosätts. Även serviceföretaget NCA Facility services i Göteborg tycker att lönekostnaderna är högre än intäkterna.

Efter en genomgång av samtliga avtal har NCA i Göteborg hittat spilltid. Alla 120 anställda städarna är uppsagda. NCA ska omreglera anställningarna och personerna ska erbjudas återanställning. För vissa innebär det troligen sänkt arbetstid, för andra oförändrade villkor. Förhandlingen pågick fortfarande när detta skrevs.

För fem år sedan sänkte NCA Facility Services i Stockholm sysselsättningsgraden med fem procent för sina nästan 300 städare och storstädare. Företaget sa upp samtliga anställningsavtal och erbjöd dem skriva under ett nytt med sänkt tjänstegrad. De som inte accepterade erbjudandet sas upp på grund av arbetsbrist.
– Jag kände mig tvingad att skriva på för att alternativet var att förlora jobbet. Och det hade varit bedrövligt, säger en av städarna på företaget som inte vill uppge sitt namn.
Han gick från en heltidstjänst till en tjänst på 95 procent. Av NCA fick han veta att han ska utföra samma jobb men på kortare tid. Av Fastighets fick han rådet att arbeta i sin egen takt. Det som inte blir klart när arbetsdagen är slut ska han fortsätta med på nästa arbetsdag.

Städarna på NCA har hoppats att få tillbaka sina heltidsanställningar nu när det går mycket bättre för företaget.
– Det verkar dock inte bli så, vilket gör mig ledsen. Så lät det nämligen när vi gick med på att sänka våra arbetstider, säger han.