Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega har helt olika uppfattningar om när och hur lagen om anställningsskydd ska tillämpas. Det framgår tydligt när Magnus Pettersson från Fastighets och Marcus Lindström på Almega ger sin syn.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson ser allvarligt på det som sker. Oavsett om en arbetsgivare väljer att generellt sänka arbetstiden för sina anställda på ett objekt eller att sänka för alla på företaget är det att kringgå lagen, las.
– Så som ISS vill agera så behöver företaget inte ens förhandla om arbetsbrist för att ISS omorganiserar arbetet på bara några objekt. Det blir upp till individen om man vill gå med på erbjudandet om en ny anställning på färre timmar, säger han och fortsätter:
– Jag tar ett exempel. Tio städare jobbar heltid på ett objekt. 20 procent av arbets- tiden ska bort, säger arbetsgivaren. Då är det bättre att plocka bort den anställda med kortast anställningstid på hela företagets verksamhet än att sänka ar betstiden för alla de tio på objektet. Det är bättre att man ska kunna leva på sin lön. Och det är så här turordningsreglerna enligt las fungerar.

– ISS uppfattar sin personal som objektanställda, och inte som anställda på företaget ISS när man agerar på det här sättet, säger Magnus Pettersson.
Magnus Pettersson befarar att fler i städbranschen kan komma efter.
– Las är till för att skydda anställningen. Men arbetsgivarna i de nämnda fallen struntar i tryggheten för sina anställda, inte minst för dem med långa anställningstider, avslutar Magnus Pettersson.

På Almega vill man inte kommentera enskilda, pågående förhandlingar. Marcus Lindström, branschansvarig på Almega Serviceentreprenörerna, förklarar Almegas grunduppfattning.
Arbetsgivaren har alltid rätt att organisera arbetet.
– Arbetsgivaren vill oftast också ha heltider, men går inte det blir det en avvägning mellan heltider och deltider. Las ger inget skydd för att personer med lång anställningstid ska ha rätt till högre sysselsättningsgrad, säger han.
– Om det blir tal om turordningslistor vid uppsägning är det inget konstigt
om arbetsgivaren vill begränsa turordningskretsen. Ju fler anställda som finns inom en krets desto större risk för att de anställda som inte har någonting med det förlorade kontraktet att göra blir uppsagda.