Ett exempel är från ISS i Stockholm. Karin Johansson är en av de anställda med längst anställnings tid. Ändå ser det ut som att hon tvingas sänka sin arbetstid från heltid till deltid. Samtidigt som anställda med kortare tid på företaget får behålla sina timmar.
Karin Johansson har nyligen fyllt 63 och jobbat som städare i hela sitt yrkesverksamma liv. Hennes anställningstid är 40 år.
– Jag får ont i magen av att få höra sådant. Vi hade ingen aning om att en förändring är på gång. Vi har bara fått beröm av kunden. Jag undrade varför ISS gör så här mot oss.

Karin håller rent tillsammans med fem andra arbetskamrater på ett försäkringsbolag. Hon berättar att gruppen har fullt upp på jobbet. Ibland vill kunden ha extra städning och då brukar de hjälpas åt.
ISS, som gått igenom några av sina kontrakt, har kommit fram till att på försäkringsbolaget har städarna för många arbetstimmar i jämförelse vad ISS får betalt för. Det är ett av en handfull objekt där ISS vill sänka tjänstegraderna för sin städpersonal.

Företaget har förhandlat med Fastighetsklubben sedan i slutet av förra året. I mitten av februari avslutades den i oenighet. Nu väntar en central förhandling.
Det är inte kunderna som krävt en omräkning av städtimmarna utan det är ISS som på egen hand hittat sätt att minska städtimmar.
– ISS vill med andra ord tjäna mer pengar på dessa uppdrag genom att minska arbetstiden, säger Alex Santibanez Vargas från ISS-klubben i Stockholm som tillsammans med Christina Petranyi från klubben förhandlat med arbetsgivaren.
– Om arbetsgivaren vill sänka arbetstid
ska vi bli kallade till en förhandling om arbetsbrist. Då ska vi gå efter en turordningslista
så att de med kortast anställning får färre timmar eller kanske sägs upp på grund av arbetsbrist. Jag kan inte förstå varför i stället Karin med sin 40-åriga anställningstid ska behöva gå från heltid till deltid, säger Christina.
Samtidigt som ISS vill minska arbetstider kommer ISS att lova samma kvalité.
– Våra yrkesgrupper finansierar företagets effektiviseringar. Inga andra yrkesgrupper berörs, säger Alex.

I vanliga fall när det uppstår arbetsbrist hos en kund gäller lagen om anställningsskydd, las, med en turordningslista inom en turordningskrets. Men under förhandlingen har ISS inte varit beredd på att diskutera turordningslistan.
– ISS kringgår därmed las, säger Christina.
– Vi har aldrig varit med om något liknande. Om ISS får rätt att göra på det här sättet visar det att las enbart skyddar städarnas anställning, inte deras anställningstimmar. Så var det inte tänkt från början, säger Alex.

Alex och Christina ser likheter med det som sker i andra branscher, till exempel på Media Markt som flera tidningar skrivit om. Företaget har varslat i stort sett alla anställda för att ändra deras sysselsättningsgrad och scheman. Handels är kritiskt och menar att företaget försöker kringgå las när det lägger ut arbetsbrist på flera personer i stället för att säga upp de sist anställda.
ISS vill inte kommentera förhandlingen eftersom den ännu inte är avslutad. Företaget tillbakavisar dock påståendet om att kringgå las.
– Vi vill inte gå in i detaljer i det pågående ärendet. Nästa steg är en central förhandling. Vi vill i förhandlingen skapa förståelse för det som behöver göras, säger Patrik Frank, pressansvarig på företaget.

Karin 1Åter till Karin Johansson som sitter hemma vid köksbordet. Hon tänker tillbaka på den dagen i mitten av januari då de sex städarna på arbetsplatsen kallades till en facklig information om arbetsgivarens planer. Informationen kom som en chock.
Karin har haft mycket att tänka på sedan dess. Hur många timmar kan
det handla om? Om vi måste går ner två timmar om dagen, hur mycket kommer det att märkas i lön? Om halva tiden
ska bort, hur kan jag då klara mig ekonomiskt?
Karin, som är ensamstående, har ibland svårt att få heltidslönen att räcka till. Hon har också tre barn och fem barnbarn att tänka på.
– Om jag måste gå ner i arbetstid får jag ännu sämre ekonomi, säger hon.

Karin kan regeln ”sist in-först ut” som är grundprincipen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Därför har hon känt sig säker på att 40 års anställning ska skydda henne.
– Det finns ingen anledning att
ändra på det, eller att inte använda den regeln i det här fallet. När ISS agerar på det här sättet känner jag mig ganska värdelös. ISS verkar strunta i de långa anställningstiderna. Företaget verkar inte heller bry sig om konsekvenserna, säger Karin.
De flesta i gruppen har långa anställningstider, mellan tio och 20 år.
Om Karin måste sänka sin arbetstid har hon rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i högst 75 dagar.
– Ska jag behöva gå till socialen när pengarna från a-kassan tagit slut, undrar hon.

Karin hoppas att facket kan rädda heltidsanställningarna för städarna på försäkringsbolaget. Samtidigt undrar hon hur mycket facket har att säga till om mot arbetsgivaren i ett fall som detta.

Lagen om anställningsskydd, las

  • Lagen om anställningsskydd, las, skyddar anställda vid uppsägningar och avskedanden. En uppsägning ska alltid vara sakligt grundad, antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.
  • Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren ta hänsyn till turordningsregler i den aktuella turordningskretsen. Den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren bestämmer turordningen.
  • Uppsägning av personliga skäl innebär att den anställda på något sätt har misskött sin anställning.
  • Lagen reglerar också anställningsformer, som visstidsanställningar.

Läs också ledaren: Sänkt arbetstid ett fult sätt att runda las