Fackligt center för papperslösa har under förra året stöttat ett trettiotal personer som fått problem med sina arbetsgivare. Det är dock inte enbart papperslösa, utan tillstånd att vistas eller arbeta i landet, som söker sig hit. Även EU-migrater är i behov av fackets hjälp.

När Fastighetsfolket är på plats är det måndag, den veckodag då centrets jour är öppen för besök. I ett pausrum i Runö dagfolkhögskolas lokaler i centrala Stockholm sitter Sten-Erik Johansson, pensionerad ombudsman på Fastighets, och Bengt Sandberg, ombudsman på Fastighets regionkontor i Solna. Sten-Erik är, som föreståndare, alltid här på måndagar. Personer från medlemsorganisationerna turas om att bemanna jouren och i kväll är det Bengts tur.

I snitt får jouren ett besök per måndag, så även den här gången. Det är Mohamed från Senegal med en kompis som tolk som behöver hjälp. Mohamed, som talar franska, kom till Sverige i somras och berättar att han jobbat som personlig assistent i tre månader men bara fått betalt för en och en halv månad. Han visar upp två lönespecifikationer som bevis.
Sten-Erik skriver ner Mohameds berättelse, arbetsgivarens namn och telefonnummer samt Mohameds kontaktuppgifter. Han lovar att lämna över uppgifterna till Kommunal och att någon från facket kommer att höra av sig inom en vecka. Mohamed ser nöjd ut när han hör att någon vill försöka hjälpa honom.

Mohamed är inte papperslös, han har både arbets- och uppehållstillstånd i Spanien. Med dessa dokument har han rätt att vistas och jobba även i Sverige.
– Det händer då och då att EU-migrater med problem i arbetslivet kontaktar oss. Vi säger inte nej utan ser till att de
få kontakt med rätt fackförbund, säger Sten-Erik Johansson.

Sedan 2010 för Fackligt center statistik varje vecka över alla telefonsamtal och besök. Så gott som alla som kontaktar centret har problem med sin lön. Men långt ifrån alla besök eller telefonsamtal leder till en förhandling. Det beror ofta på brist på bevis eller att de papperslösa inte vågar låta facket kontakta arbetsgivaren. Många är redan utsatta för hot och de vill inte försvåra situationen på jobbet. I enstaka fall har centret avstått från att skicka vidare ärenden till fackliga organisationer med regelverk som hindrar papperslösa att få hjälp.
I fjol hade centret ett trettiotal besökare men fick betydligt fler samtal. Under hösten skickades 14 fall vidare till Fastighets, Hotell- och restaurangfacket, Byggnads, Handels, Kommunal och Transport. Vid årets slut hade åtta ännu inte löst sig.

Intresset för att aktivt medverka i centret har gått upp och ner under alla år. När en eldsjäl har slutat kan det ha varit svårt att hitta en ersättare. Men ibland handlar ointresset om bristande kunskaper, tror Bengt Sandberg. Han möter ombudsmän och förtroendevalda som fortfarande tror att det är omöjligt att driva fackliga ärenden för papperslösa.
– Visst kan det vara svårt eftersom det sällan finns papper på någonting. Men alla lagar, utom delar av lagen om anställnings skydd, omfattar även papperslösa. För oss på Fastighets är papperslösa medlemmar som vilka andra medlemmar som helst.
Enligt Bengt Sandberg har hittills en handfull papperslösa personer varit medlemmar i Fastighets.

Innan Fackligt center för papperslösa kom i gång 2008 var det inte självklart för de fackliga organisationerna att företräda människor som jobbade illegalt i Sverige.
– Jag känner till flera fall då våra fackliga kamrater jagade ut papperslösa från arbetsplatserna, till och med ut ur landet. Nuförtiden jobbar vi alla efter principen att facket skuldbelägger enbart dem som utnyttjar, inte dem som utnyttjas. Papperslösa är människor som ofta lever under slavlika förhållanden som lätt blir lurade av sina arbetsgivare. De vågar sällan kräva sin rätt, för dem är det bättre att få 40 kronor i timmen än ingenting alls, säger Bengt Sandberg.

Styrelsen för Fackligt center för papperslösa har nyligen tagit initiativ till att bilda ett nätverk med andra organisationer som hjälper papperslösa och EU-migranter. Vid första träffen i januari visade flera av de inbjudna organisationerna stort intresse för att jobba vidare med förslaget, tycker både Sten-Erik och Bengt.
– Jag tror mycket på ett närmare samarbete och att vi förhoppningsvis i framtiden kan vara i samma lokal. De som kommer till oss här saknar ofta pengar till både mat och hyra. Det händer att de är utan bostad. Om hjälporganisationerna samlas under samma tak kan vi tillsammans ta hand om hela människan, säger Bengt Sandberg.

Fackligt center hjälper till med arbetsrättsliga frågor

De personer som behöver hjälp jobbar ofta som städare eller på hotell, restauranger och byggen. Här är några exempel:

  • En man från Egypten har i två omgångar jobbat som städare åt samma städbolag. Först i två år och sedan i tre månader. Han berättar att han jobbat i princip jämt och fått 12 000 kronor i månaden (minus 5 600 kronor i skatt). Ingen ersättning för obekväm arbetstid eller för semester. Inte heller sjukpenning för de gånger som han varit sjuk. Ärendet är ännu inte avslutat, mannen åkte tillbaka till Egypten kort efter kontakten med Fastighets.
  • En manlig städare från Peru fick bara 60 kronor i timmen. Enligt mannens tidrapporter fattades lön för 24 000 kronor. Han hade jobbat i nio månader när han kontaktade centret. Ärendet är avslutat med en överenskommelse.
  • En man hade blivit lurad på 2 000 kronor av ett städföretag i Stockholm. Efter en förhandling med företaget i höstas fick mannen ut pengarna.
  • En man och en kvinna hade fått i uppdrag att måla om en villa och sköta villatomten. När de inte fick någon lön hörde de av sig. De kände inte till arbetsgivarens namn eller telefonnummer. De kunde bara uppge adressen till villan. Facket skickade lönekrav till adressen men fick aldrig kontakt med villaägaren.
  • En man från Ukraina jobbade hos en jordbrukare i Västmanland när han skadade sig i en jordbruksmaskin. Han hade jobbat för 45 kronor i timmen. Kommunal såg till att mannen fick ut rätt lön och ersättning för skadan på jobbet.

Hjälp för papperslösa

Fackligt center för papperslösa bildades under 2008.
 I dag har centret 27 medlemsorganisationer. Nästan alla LO-förbund är med. Övriga är Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Unionen samt centralorganisationerna LO och TCO.
Centret kan nås på telefon
 020-160 10 60 och håller öppet för besök på måndagar. Till våren ska centret ge ut en handbok för fackligt aktiva med råd och tips på hur de kan hjälpa papperslösa.

Det pågår diskussioner att få i gång ett eget fackligt center för papperslösa i Örebro. Än så länge är allt under planering, men Eric Näslund, fackligt aktiv i Fastighets, har fått positiva reaktioner från flera fackliga organisationer.