Mer än var tredje allvarlig olycka på arbetet är en fallolycka. Bland kommun- och landstingsanställda är fastighetsskötare ett av de värst utsatta yrkena för män, medan vårdbiträden och undersköterskor tillhör de värst drabbade bland kvinnor. Det visar en ny rapport från Afa försäkring.

Rapporten utgår från sjukförsäkringsstatistik för kommun och landstingssektorn och visar att kvinnor mellan 56 och 64 år är värst drabbade av fallskador. Särskilt vanliga är olyckor bland vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter samt bland personal på fritidshem och förskolor.

Bland män som arbetar inom kommun och landsting är det bland annat fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare som är de mest utsatta yrkesgrupperna. Dessa yrkesgrupper står för omkring en femtedel av alla fallolyckor när det gäller offentlig sektor.

Men även sett till hela arbetsmarknaden, inklusive privat sektor, är flera av Fastighets medlemsbranscher riskyrken. Både fastighetsskötare, fönsterputsare och städare är relativt ofta förekommande när det handlar om just fallolyckor, särskilt bland män. Det konstaterade Afa försäkring i en rapport förra året. Allra värst drabbade var då bygg-, och anläggningspersonal, brandpersonal och gruvarbetare.

I statistiken är en allvarlig olycka en skada som ger minst en månads sjukskrivning eller bestående men.
Den vanligaste skadan efter en fallolycka är fraktur i armen. Därefter kommer benbrott. Och enligt rapporten leder hälften av de allvarliga fallolyckorna till bestående men.

 

Några åtgärder för att förebygga fallolyckor inomhus:

  • Undvik blöta golv och hinder i korridorer
  • Ändamålsenliga skor
Stegar och pallar med fallskydd
  • Se till att det finns lämpliga arbetsredskap (undvika stolar)

Några åtgärder för att förebygga halkolyckor på vintern:

  • Halkskydd vid in- och utgångar
  • Bra sandning och snöröjning
  • Broddar på skorna
  • Halkutbildning för äldre arbetskraft, som oftare råkar ut för skador än yngre

Källa: Afa försäkring