I drygt ett halvt år har avtalsansvariga från varje LO-förbund fört diskussioner om det dokument som nu ska ligga till grund för de kommande 13 åren.
– Visstid, deltid och ojämlika löner är några av de stora problemen på arbetsmarknaden. Alla 14 förbund står nu bakom dokumentet som tar små steg sakta åt rätt håll. Men när vi gör saker gemensamt får vi också genomslag, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Överenskommelsen omfattar flera mål för att uppnå full sysselsättning och fortsatta reallöneökningar. Mer jämställda löner och att förbunden slår vakt om lägstlönerna i avtalen så att de ligger på en rimlig nivå är några. Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska även i fortsättningen vara lönenormerande. Ytterligare en målsättning är att senast till 2028 ska heltid var norm för arbetare. Idag jobbar 54 procent av LO:s kvinnor deltid. Förbunden vill också begränsa användningen av bemanningsföretag och reglera arbetsmiljöarbetet på ett bättre sätt.

Enligt Jari Visshed på Fastighets har diskussionerna mellan förbunden varit ”bitvis heta” och ursprungsdokumentet hade fler förpliktigande mål.
– Men vi på Fastighets hade inga problem att ställa oss bakom det slutgiltiga dokumentet. Nu finns det en samsyn mellan förbunden i många viktiga frågor.
Ett område som Jari Visshed särskilt lyfter fram är arbetet för mer jämställda löner. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska halveras under de kommande 13 åren vilket i praktiken innebär att gapet ska minska med 6 procentenheter.
– Om vi skulle presentera det för en grupp unga kvinnor som LO:s kommande mål så skulle de förmodligen inte göra vågen. Men idag står det still, i vissa fall ökar löneskillnaderna. Då blir 6 procent tyvärr ett radikalt mål, säger han.

Hur förbunden ska nå dit är en av frågorna som ska diskuteras under de kommande månaderna. LO:s styrelse kommer att presentera förslaget i höst.
– Jämställdheten blir en svår fråga att lösa. I avtalsrörelsen 2007 hade vi jämställdhetspotter som bidrog till att löneskillnaderna minskade med 0,4-0,5 procentenheter. Att vi nu är överens om att alla förbunden ställer sig bakom målet att halvera skillnaderna förpliktigar. Hur det ska gå till återstår dock att se, säger Jari Visshed och fortsätter:
– Under de senaste avtalsrörelserna har det varit spänningar mellan förbunden. Med hjälp av dokumentet går det förhoppningsvis lättare för förbunden att hålla ihop. Tack vare de diskussionerna som vi fört under de senaste månaderna vet vi på ett tydligare sätt var vi har varandra.