Stöd till nybyggnationer ska sätta fart på byggandet av hyresrätter. Det menar Socialdemokraterna och Miljöpartiet som föreslår ett särskilt stimulanspaket på 3,2 miljarder kronor om året.

För att få fler att bygga hyresrätter föreslår regeringen en särskild stimulans, som en del av bostadspaketet. Tanken är att detta både ska minska bostadsbristen och skapa fler jobb.
– Jag är positiv, särskilt då det handlar om just hyresrätter. Tittar man på storstadsregionerna är det svårt att få tag i någonstans att bo, och i Stockholm har det varit en kraftig bostadsomvandling från hyresrätter till bostadsrätter, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.

Förslaget på 3,2 miljarder kronor årligen ska ingå i 2016 års budgetproposition och ska kunna ges till omkring 15 000 lägenheter om året. Stödet ska särskilt gälla små lägenheter och det ska ställas krav på bland annat energieffektivitet, rimliga hyror och att bostäderna förmedlas på ett öppet sätt.

Intresseorganisationerna Sabo och HSB har reagerat på nyheten och menar att satsningen är bra, men för liten.
Jari Visshed håller med, men menar att satsningarna ändå kan vara positiva för Fastighets medlemmar.
– Nybyggnationer är ofta modernare, miljövänligare och mer energieffektiva och det innebär att det krävs en utveckling i våra yrkesgruppers yrkeskunnande eftersom tekniken i fastigheterna blir mer avancerad. Och det är positivt, säger han.

Stödet gäller för nybyggnationer som påbörjas från och med i dag och storleken på bidraget ska anpassas efter kostnader i olika regioner i landet.