Lång och krånglig hantering av 40 kilos-säckar med sopor och skaderisk. Trots flera påpekanden från det regionala skyddsombudet har inget hänt och när en fastighetsskötare skar sig i handen skyddsstoppades arbetet.

Bostadsrättsföreningen i Solna har tre anställda varav en har till arbetsuppgift att ta hand om soporna som slängts i 14-våningshusens sopnedkast.
– Det är tungjobbat, lång förflyttning och med många moment, säger fastighetsskötaren Roger Vallén.

Fastighets regionala skyddsombud, Annica Collstam, påpekade redan i maj förra året att det behövdes förändringar, men inget skedde.
I januari skadade sig Roger Vallén i handen när han stack sig på ett okänt föremål i en säck vilket har medfört flera vaccinationer och medicinska kontroller. Men när inte heller det ledde till någon ändring i rutinerna satte Annica Collstam stopp för arbetet.
– Det är fara för hälsan. Det behövs en modernare sophantering och sortering, säger hon.

Flera hyresgäster har därefter hört av sig för att försöka få henne att häva stoppet, men det är upp till arbetsgivaren, föreningens styrelse, att förbättra sophanteringen. Föreningen har fått bygglov för ett nytt soprum på gården. Tills vidare får hyresgästerna själva bära ut soporna och slänga dem i en gemensam container.