Fastighets är en av arbetsmarknadens parter som nyligen samtalat med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och stadssekreterare Irene Wennemo om snabbspår för nyanlända.
– Det var ett positiv trepartssamtal som kommer att fortsätta, kommenterar Jari Visshed från Fastighets.

Många av flyktingarna som kommer till Sverige har redan en utbildning. Bland dem finns välutbildade och personer som har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft. Ändå dröjer det flera år innan de får komma in på den svenska arbetsmarknaden.
– Integrationspolitiken är misslyckat. Det tar alldeles för många år för nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det är varken bra för samhället eller för den enskilda människan. Om vi på Fastighets kan göra något för att minska tiden är det bara positivt, säger Jari Visshed som tillsammans Magnus Pettersson representerade förbundet i trepartssamtalet.

Jari Visshed hoppas att de som kommer till Sverige ska upptäcka fastighetsbranschen. Men han tror att få känner till vad branschen har att erbjuda.
– Det är bara vi och övriga Norden som har bostadsföretag med egen, kunnig personal. Om ett kylskåp går sönder i till exempel Italien tar hyresgästen kontakt med kylskåpspecialisten. Fastighetsbranschen står inför stora pensionsavgångar så det är ett väldigt bra tillfälle för flyktingar att skaffa sig en utbildning i branschen.
Jari Visshed berättar att arbetsgivarorganisationen Fastigo är på samma spår.
– Fastigo ser gärna att många av de nyanlända kan komma till fastighetsbranschen. De kommunala bostadsbolagen satsar på mångkulturella arbetsplatser för att bättre spegla de boende i bostadsområden, säger Jari Visshed.

Jari Visshed kan tänka sig att utveckla yrkesintroduktionsavtalen till att passa även för nyanlända.
– Arbetsgivaren får pengar av staten och den nyanlända kan få en anställning under ett år. Det kan leda till ett jobb på företaget eller att personen får validera sina kunskaper. Det är värdefullt att få ett papper på vad man kan.

I städbranschen är företagen sedan länge vana vid att anställa invandrare.
– Städjobb är ett första jobb i Sverige för många. Där finns det inga spärrar som hindrar nyanlända att försöka hitta arbete, tror Jari Visshed.

Representanter för fackförbunden Handels, Transport och Hotell-och restaurangfacket samt för arbetsgivarorganisationerna Almega, KFO och Arbetsgivaralliansen deltog också i trepartssamtalet.