Unga arbetarkvinnor är oftare utsatta för sextrakasserier på jobbet än andra grupper. Det visar en ny LO-undersökning.
– Om det varit ett arbetsmiljöproblem för män så hade man stängt arbetsplatsen, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Undersökningen visar att tio procent av arbetarkvinnorna någon gång under det senaste året har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är vanligare för kvinnor i arbetaryrken än för andra att utsättas för det av kunden än av chefer och arbetskamrater.
Vissa kvinnodominerade branscher är mer utsatta än andra. högst andel är inom vård och omsorg, där drygt 12 procent uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier av vårdtagare och andra
 personer på jobbet. Även hotell
 och restaurang
 samt handel 
nämns. i undersökningen går dock 
inte att utläsa hur vanligt
 det är i städ- eller fastighetsbranscherna. Men utsattheten förekommer även i andra kvinnodominerade servicebranscher, säger Joa Bergold, utredare på lo:
– Här finns det ett stort mörkertal. Vi från fackligt håll behöver vara mer uppmärksamma och börja samla in kunskap. De fackliga företrädarna kan ta reda på om medlemmarna är drabbade. Sexuella trakasserier behöver tas mer på allvar och definieras som en viktig facklig fråga.

Situationen kan kompliceras av anställningsförhållandena och kraven i yrket. Att förväntas vara tillmötesgående och tillgänglig kan ställa till det i service- och omsorgsyrken.
– Här måste både arbetsgivare och facket vara tydliga och säga ifrån. Sexuella trakasserier är ingenting som ingår i jobbet
och är därmed inte acceptabla, säger Joa Bergold.

Attityder till sexualiserad jargong eller sexuella inviter på jobbet, och hur dessa hanteras av chefer och arbetskamrater, spelar stor roll. En stor majoritet i undersökningen svarar att sexuella trakasserier generellt inte är accepterade på deras arbetsplats. Men 18 procent säger tvärtom: att det på jobbet finns en accepterande attityd. Av dem under 30 år uppger var fjärde tillfrågad att på deras jobb är sexuella trakasserier generellt accepterade. Bland dem med tidsbegränsad anställning är andelen ännu högre, då var tredje i undersökningen uppger det.

Vad är sextrakasserier?

Sexuella trakasserier kan vara fysiska handlingar, som ord eller gester. Det handlar om uppträdande av sexuell natur som uppfattas kränkande och oönskad. Önskade kramar, smekningar och annan fysisk kontakt, antydningar om sexuell samvaro hör hit.
Det är alltid den som utsätts för kränkningar som definierar vad som är sexuella trakasserier.