Sysselsättningsgraden låg på samma nivå under 2014 som för året innan för personer med funktionsnedsättning. Fortfarande har bara häften arbete. Det visar ny undersökning från Arbetsförmedlingen.

Sysselsättningsgraden var förra året, och året innan, 55 procent för personer med funktionsnedsättning som lett till nedsatt arbetsförmåga. De är betydligt lägre än sett till hela befolkningen med en sysselsättningsgrad på 77 procent.
Vidare visar siffrorna att en lägre andel kvinnor än män är sysselsatta. Dessutom är andelen som arbetar heltid lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen totalt.

– Undersökningen visar att arbetsmarknadspolitiken fortfarande står och stampar. Det krävs nya arbetsmarknadspolitiska redskap som inte enbart fokuserar på den arbetssökande utan också på arbetsplatsen, arbetsmiljön, kollegor och chefer, kommenterar Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Tre av tio uppger i undersökningen att de har utsatts för någon form av diskriminering av arbetsgivare. Negativa attityder är vanligast (16 procent). En tiondel av dem som anmält diskriminering uppger att de inte fått ett jobb de sökt och haft tillräckliga meriter för. En lika stor andel uppger att de har blivit kränkta. Cirka 8 procent uppger att de blivit utsatta för mobbning eller trakasserier från chefer eller arbetskamrat på grund av funktionsnedsättningen och 7 procent att de under de senaste fem åren blivit uppsagda eller avskedade av samma anledning.