Fastighetsfolket har nyligen skrivit om att Inspira har utfört nattarbete på Arlanda utan att ha tecknat dispensavtal. Efter flera år av påtryckningar och en dom i Förvaltningsrätten tvingades företaget till slut att teckna ett dispensavtal med Fastighets. I det ingick bland annat förbud mot ensamarbete och förkortad arbetstid för nattstädarna.

Men nu, bara några månader efter att avtalet blivit klart, förlorar Inspira hela uppdraget och över hundra personer blir uppsagda på grund av arbetsbrist.
– Vi vet inte vad det beror på men det är jättetungt. Det är många som har jobbat där i många år, säger Inspiras klubbordförande Zia Lodin.

Swedavia äger och driver Arlanda flygplats och Inspira har haft uppdraget att städa terminaler där sedan 2006. Men efter sommaren ska uppdraget alltså delas mellan Rengörare Näslund och Samhall.
– Det värsta är att Samhall inte kan anställa vår personal, säger Zia Lodin.
Förhoppningen är dock att en del ska kunna gå över till Rengörare Näslund.

Enligt Mohamad Elmarghichi, ombudsman på Fastighets region Ost, är det inte helt klart hur uppdraget ska delas mellan de två nya företagen och inte heller klart hur Samhall kommer att lösa frågan om nattarbete, eftersom de inte har rätt att ha det enligt sitt avtal.
– De kan inte heller teckna en lokal överenskommelse om det utan måste i så fall söka centralt. Vi vet inte hur det blir, en möjlighet är att de lämnar nattarbetet till en entreprenör. Men självklart kommer vi att bevaka det, säger han.

I dagsläget är det inte heller klart exakt hur många av Inspiras anställda som kommer att bli arbetslösa och om det kan bli aktuellt med pensionsavgångar. Men klart är att ett stort antal kommer att beröras.
– Vi jobbar från alla håll för att hitta jobb till medlemmarna och för att det ska gå så bra som möjligt, säger Zia Lodin.
Alla berörda kommer att kallas till ett informationsmöte i slutet av april.

Läs också: Inspira har tecknat nattavtal