Regeringen och Vänsterpartiet är överens om en höjning av a-kassetaket. Högsta dagpenningen ska bli 910 kronor. I vårbudgeten, som presenteras på onsdag, är detta en av delarna. Dessutom kommer regeringen att göra flera satsningar för en bättre arbetsmiljö.

Sedan i höstas har regeringen fått styra med alliansens budget eftersom det var den som röstades igenom i riksdagen. På onsdag hoppas regeringen på en förändring. Då presenteras den ändrade vårbudgeten. Men när det gäller den stora frågan om höjning av maxtaket i a-kassan skriver finansminister Magdalena Andersson och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Ulla Andersson, redan nu i en gemensam debattartikel i tidningen Arbetet att höjningen ska bli verklighet till hösten.

De skriver att dagens arbetslöshetsförsäkring, som har legat på samma nivå sedan 2002, fyller sin funktion mycket dåligt och att den för många inte ger någon försäkring mot inkomstbortfall. De föreslår därför att taket höjs så att alla som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får ut 80 procent av lönen under de hundra första ersättningsdagarna. Den högsta ersättningen blir därmed 910 kronor per dag. Efter dag 100 ska ersättningen sänkas till 760 kronor per dag. Det skulle göra att alla som har en månadslön på 18 700 kronor eller mer får höjd ersättning om de blir arbetslösa.

För sjuka ska det högsta beloppet höjas från 486 kronor till 543 kronor. Dessutom föreslår de en ändring för dem som inte varit med i a-kassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning. De ska få en höjning på 45 kronor vilket innebär att ersättningen blir 365 kronor per dag. Höjningen ska gälla från och med den 7 september i år.

En annan stor satsning i den kommande vårbudgeten gäller förbättrad arbetsmiljö. Regeringen vill öka anslagen till Arbetsmiljöverket med 20 miljoner kronor i år och med 35 miljoner kronor nästa år. Det ska göra att Arbetsmiljöverket ska kunna anställa fler inspektörer och att kontrollerna på arbetsplatserna ska bli bättre. Dessutom ska det statliga bidraget till regionala skyddsombud öka, liksom satsningarna på en förbättrad företagshälsovård.
– Det moderna arbetslivet ställer krav på nytänkande inom arbetsmiljöområdet. För en långsiktig positiv utveckling har vi tillsammans med arbetsmarknadens parter påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Det här är delar i framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategi som regeringen arbetar med.  Under eftermiddagen håller Arbetsmarknadsdepartement också ett kunskapsseminarium där både forskare, fack och arbetsgivarorganisationer är inbjudna.