Sjukdomar i muskel och skelett är de vanligaste orsakerna till långa sjukskrivningar. Värst drabbade är städare och fönsterputsare, särskilt kvinnor. Det visar en ny rapport från Afa försäkring. Uppdaterad version

I Afa:s skadedatabas registreras skador för de närmare tre miljoner personer som omfattas av deras sjukförsäkringar. Till den här rapporten har de studerat 300 000 sjukdomsfall, blandat med både korta och långa sjukskrivningar, från 2005 till 2014. Och resultatet visar att en tredjedel av alla kort- och långvariga sjukfall rör diagnoser om muskel- och skelettsjukdomar. Vanligast är ryggsjukdomar, därefter kommer ledsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader, där bland annat fibromyalgi ingår.

Rapporten visar att städare och fönsterputsare, två av Fastighets medlemsgrupper, är de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av långvarig sjukskrivning för den här typen av besvär. Andra utsatta yrkesgrupper är textil-, skinn- och läderindustriarbetare.

Undersökningen visar även att risken att drabbas av den här typen av diagnos är vanligare bland kvinnor än bland män. Störst är skillnaden när det gäller sjukdomar i mjukvävnader, där kvinnornas risk är 1,6 gånger högre än männens.

Enligt Afa försäkrings analytiker behövs mer forskning på detta område. Dels för att kartlägga möjligheterna att kunna fortsätta arbeta trots den här typen av diagnoser och smärtsyndrom. Dels menar de att det behövs mer kunskap om skillnaderna mellan män och kvinnors diagnoser i mjukvävnader.

Värt att notera är dock att trots att de muskuloskeletala diagnoserna fortfarande är flest så minskar de svagt i andel under de undersökta åren, medan de psykiska sjukdomarna blir fler och vanligare.