ILO har skapat en webbplats om säkerhet jobbet som en del av Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. I Sverige uppmärksammas dagen genom en gemensam debattartikel från arbetsmarknadens parter om det gemensamma arbetet för ett bättre arbetsmiljöarbete.

Förra året omkom 53 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige, enligt en sammanställning från tidningen Arbetarskydd. Men det är betydligt fler än så som dör på grund av sitt jobb. Enligt FN-organet ILO är det omkring 1 400 personer om året i Sverige som dör på grund av skador eller sjukdomar där arbetet är den främsta orsaken. I världen handlar det om över 2 miljoner arbetstagare per år.

För att uppmärksamma detta anordnas i dag, den 28 april, den internationella dagen till minne av döda och skadade arbetstagare, ”International workers’ memorial day”.

Dagen infaller samtidigt som Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som är en internationell temadag på initiativ av FN-organet ILO. Målet är att skapa diskussion och uppmärksamhet kring frågor om säkerhet på arbetsplatserna. I år ligger fokus på frågor om förebyggande arbetsmiljöarbete.

Ett sätt att sprida information om detta är genom den webbplats som ILO har skapat med information om rättigheter och ansvarsområden för olika roller på en arbetsplats.

I Sverige uppmärksammas dagen bland annat genom att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skrivit en debattartikel tillsammans med företrädare från de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt Christer Ågren, vice vd på Svenskt näringsliv och Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

De skriver bland annat att ”arbetslivet förändras i snabb takt, vilket ger både möjligheter och nya utmaningar för arbetsmiljön. Nya företag och nya produkter och tjänster leder i sig till nya arbetsmiljöer, men även andra faktorer påverkar dagens och framtidens arbetsmiljöarbete.  En arbetsmarknad där allt fler arbetstagare arbetar över landsgränserna är en faktor som vi måste ta hänsyn till. Att anlitandeformerna har blivit fler och att det i många branscher är långt ifrån självklart att den person som utför arbetet har sin arbetsgivare på samma ställe, är en annan faktor.”

Regeringen arbetar också tillsammans med arbetsmarknadens parter för att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi som bland annat ska inkludera en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Länk till ILO:s webbplats SafeDay