Arbete varannan helg är en tvistefråga på Samhall
 i Linköping. Dessutom pågår ett arbete för en bättre arbetsmiljö.

I förra numret av Fastighetsfolket skrev vi om den protestlista som ett femtiotal anställda skrivit under. De är kritiska till att behöva jobba så
 ofta som varannan helg. Förhandlingen mellan Samhall och Fastighets i början av mars slutade i oenighet. Samhall kommer att fortsätta med tvåveckorsscheman men Fastighets vill i stället se en annan lösning.
– Jag ska nu granska det schema som Samhall tillämpar. Jag vill se en bättre lösning så att alla kan få minst 36 timmars sammanhängande veckovila. Det nuvarande kollektivavtalet tillåter avvikelser från det, men jag tycker att som anställd på Samhall, med olika funktionsnedsättningar, är man i extra behov av veckovila, säger Erling Ludén, Fastighets ombudsman i region Tvärs.

Kenneth 2Kenneth Johansson har som huvudskyddsombud och fackklubbens ordförande förhandlat med arbetsgivaren om arbetsmiljön. I början av året lämnade han över anmälan med brister i anpassning till varje individs funktionsnedsättning och psykosocial arbetsmiljö.
– Ribban på Samhall har höjts på några år. Vi brukar säga att nuförtiden måste man vara så frisk som möjligt för att jobba här, säger Kenneth Johansson.
Många av dem som hör av sig pratar om att stressen är mer påtaglig nu.
– Att alla ska hinna så mycket som möjligt är det viktigaste, inte att alla utvecklas, säger Kenneth Johansson.
Kenneth får också telefonsamtal från anställda som gråter och mår dåligt på grund av jobbet. Därför ska psykosociala arbetsmiljöronder nu genomföras en gång per år.

Robert Ohlson är distriktschef för Samhall i Östergötland och involverad i arbetsmiljöarbetet.
– Jag kan förstå att man vill nå resultat snabbt men det som vi jobbar med nu handlar om många delar och förbättringarna sker i flera steg. Vi har tillsammans med facket tagit fram en handlingsplan för att få bukt med de problem de fackliga representanterna rapporterat till oss.
Robert Ohlson försvarar tvåveckorschemat. Det behövs för att hålla bra kvalité. Han menar att de som jobbar inom schemat har kortare veckoarbetstid med 38 timmar och är lediga en annan dag än lördag eller söndag då de arbetar.
– Även med tvåveckorscheman får de anställda sin veckovila enligt reglerna. Tyvärr kan vi inte längre erbjuda arbete från måndag till fredag så som det var när industrijobben var dominerande, säger han.

Till de anställda som pratar om ökad stress på jobbet, problem med att alltid få arbetsuppgifter som passar och därför känner att de inte riktigt klarar av sina jobb på Samhall säger Robert Ohlson att Samhall försöker göra sitt bästa.
– Just nu har vi ett bra tillflöde med jobb vilket kan upplevas som stressigt. Vi försöker hitta en bra mix av arbetsuppgifter till våra anställda. Men det är marknaden som styr. De enkla monteringsjobben finns inte längre i Sverige, säger han och fortsätter:
– Det måste finnas någon form av arbetsförmåga för att vara på Samhall. Det låter tufft men vi är ett personalutvecklingsföretag. Vi ska utveckla människor så att de kan gå tillbaka till arbetslivet. Och det är vi jätteduktiga på. Här i Östergötland fick vi ut 57 personer under förra året, det är lite bättre än målsättningen på 6 procent, säger han.