Idag har LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen kommit överens om ett nytt avtal för bemanningsanställda. Fastighets vill gärna lyfta fram att det har en tydlig låglöneprofil.

Bemanningsavtalets garantilön, som utbetalas när den anställda inte är uthyrd, höjs med 2,5 procent. Det innebär lön för kvalificerat yrkesarbete med 110 kronor per timme och för övriga med 103 kronor per timme. En arbetsupp ska försöka hitta lösningar på en så kallad tillgänglighetstid. Den anställda tvingas vara tillgänglig för jobberbjudanden från arbetsgivaren då han eller hon inte är uthyrd. Det händer att en anställd varit tillgänglig från morgonen och arbetsgivaren erbjuder ett jobb på eftermiddagen. Enligt dagens regler får den anställda dock inte betalt för tillgänglighetstiden den här dagen eftersom han/hon fick arbeta på eftermiddagen och kvällen.

Fastighets ombudsman Ewa Edström har ingått i LO:s förhandlingsdelegation. Hon ser flera fördelar med överenskommelsen.
– Vi har höjt den lägsta garantilönen rejält. Dessutom har vi minskat lönegapet mellan de två garantilönenivåerna. Vi har fått igenom en tydlig låglönesatsning, säger hon.
Enligt Ewa Edström har förhandlingarna förts i god anda, även om det ibland har gått trögt.

Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 maj.