Elva städare tvingas sluta. 33 får fortsatt anställning med nya villkor. Men anställningen för ett femtontal är fortfarande oklar på Miab/NCA Facility services i Göteborg.

Miab/NCA i Göteborg sa upp samtliga 120 anställda i början av året för att omreglera anställningarna samtidigt som man tänkte erbjuda fastanställda återanställning. Det sextiotal som då hade visstidsanställning har slutat eller kommer att sluta på företaget.
I flera månader har Fastighets och företaget fört förhandlingar om de nya tjänsterna. Enbart sju städare har erbjudits heltidsanställning, tidigare fanns ett trettiotal heltidsjobb. Resten har fått deltidsanställningar. De med längst anställningstid har fått anställningserbjudanden med högst sysselsättningsgrad.
De nya anställningsavtalen börjar gälla från 30 maj. I stort sett alla kommer att omplaceras till arbetsplatser där de inte jobbat tidigare.

Fastighets ombudsman Håkan Leidzén har förhandlat tillsammans med Fastighetsklubben. För honom har det varit viktigt att företaget följer turordningsreglerna:
– Från början ville företaget i första hand ge fortsatt anställning till handplockade personer, men det sa vi nej till. Ett stort problem i städbranschen är att väldigt många kunder vill ha städning på morgonen eller på kvällen. Att skapa heltidstjänster blir svårt, men det är så klart inte bra med bara sju heltidsjobb.

Ivy Salaris, Fastighets klubbordförande på företaget, är inte nöjd med förhandlingsresultatet:
– Det är tråkigt att vi inte lyckades rädda fler heltidsanställningar. Dessutom kommer flera med deltidsjobb att få delade turer. Det gillar inte jag. Vi har dock lyckats få ner antalet tjänster med delade turer.

Marie Nerg, vd för Miab/NCA, meddelar via mejl att ”tyvärr har vi inte nått överenskommelse med Fastighets om att frångå turordningslistan för att säkra ett flertal av våra kunduppdrag. Detta har inneburit att vår verksamhet kommer att minska och vi måste således anpassa organisationen efter detta.”