10 435 kronor i månaden för ett heltidsjobb, låter det som en schyst deal? När Divine Odafeuwiroro lockades från Nigeria till ett städjobb i Sverige var det heller inte den lönen hon erbjöds. Men när hon väl var här urholkades de utlovade 17 500 sakteliga nedåt medan arbetstiden förblev lika lång. Till slut var lönen nere på 10 435.

Problemet med det är inte bara det uppenbara
– att det är svårt att klara sig på
den lönen i Stockholm, där Divine 
bor. Lönen är också under den
 gräns på 13 000 kronor i månaden
som krävs för att jobba sig till ett
 permanent uppehållstillstånd.
Och vad händer när Divine tar mod till sig och påtalar att hon får för lite lön? Arbetsgivaren vill sparka henne.

Det här är upprörande nog inte ett enskilt exempel. Det är alldeles för lätt som oseriös arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare – och alldeles för riskfyllt för dem att protestera mot de usla villkoren.
Nu fick Divine hjälp av facket, hon slapp att få sparken och efter många turer har hon fått permanent uppehållstillstånd. I reportaget på sidan 6 i nr 4.15 blir det tydligt att fackets granskning av de oseriösa arbetsgivarna i städbranschen är oumbärlig. Men det står också klart att reglerna behöver skärpas och att inte bara facket kan bära kontrollbördan.

Att Migrationsverket fick tuffare verktyg mot efterkontroller i augusti 2014 verkar inte haft någon synbar effekt. Regeringen behöver sätta press på myndigheten att leverera resultat.
I höstbudgetpropositionen, som inte gick igenom, utlovade regeringen en utredning om att göra arbetserbjudanden för arbetskraftsinvandrare juridiskt bindande. Nu låter beskeden från justitiedepartementet lite mer svävande. Luddighet hjälper inte utsatta personer som Divine Odafeuwiroro.

Regeringen har många samhällsproblem att ta tag 
i och en hel del av dem rör arbetsmarknaden. Men här är en fråga som bör prioriteras. Arbetsgivare ska inte kunna utnyttja sina anställda. De ska inte kunna locka migranter till en tuff städbransch med hög arbetslöshet med löften om lön och arbetstider som sedan inte infrias. Anställda ska få en rimlig lön för sitt jobb, oavsett vilket land de kommer ifrån.