Psykosocial ohälsa är ett stort och växande problem. I dag diskuterades ämnet på det sista av Arbetsmarknadsdepartementets tre kunskapsseminarier. Seminarierna ska vara grunden i regeringens arbete mot ett modernare arbetsmiljöarbete.

Förutom satsningarna på arbetsmiljö som presenterades i vårändringsbudgeten jobbar regeringen med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. I dag stod psykosocial ohälsa i fokus på det sista av tre kunskapsseminarier.
– Psykosocial ohälsa är en av de största utmaningar vi har i dag och trots att det finns mycket kunskap är vi fortfarande lite famlande i det här, säger Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Ett sätt att samla kunskaperna är att hålla den här typen av kunskapsseminarier.
En diskussion under dagens paneldebatt gällde samspelet mellan arbetsliv och fritid och vem som har ansvaret för att allt ska fungera.
Mattias Dahl, förhandlingschef på branschorganisationen Svensk handel, menade att allt ansvar inte kan läggas på arbetsgivaren eftersom det är så mycket som påverkar vår hälsa. Han påpekade att det måste finnas ett samspel mellan alla aktörer i en persons liv för att få minska ohälsan.

Mattias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, menade att även om det finns problem utanför arbetet går det inte att fördela ansvaret så brett.
– När vi har en arbetsplats och ett arbetsliv som är anpassat efter våra olikheter, och dit är det långt, då tror jag att vi kan börja diskutera andra problem utanför arbetet, sa Mattias Åström.

Enligt regeringen har arbetsgivarna ett stort ansvar.
– Vi kan inte skylla allt på arbetsplatserna, men det är på arbetsplatserna man måste vara och därför måste vi anpassa dem så att det går att behålla en anställning, säger Irene Wennemo.

Vårens tidigare seminarier har handlat om en nollvision för dödsolyckor på jobbet och om hur vi ska göra för fler ska hålla sig friska hela sitt arbetsliv. Arbetsmarknadsdepartementet ska nu ta med sig kunskaperna som samlats in för att under resten av året fortsätta arbetet med den nya arbetsmiljöstrategin.