Växjöbostäder ska sälja cirka 2 000 av sina hyreslägenheter under de närmaste åren. Det vill den politiska majoriteten i kommunen.
– Beskedet kan innebära uppsägningar i framtiden. Vi vet inte heller om företaget ska behålla yttre skötsel i egen regi, säger Jörgen Karlsson, ordförande för Fastighetsklubben.

Kommunledningen i Växjö har tidigare den här veckan presenterat sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Ett av förslagen är att sälja cirka 2 000 av Växjöbostäders 10 500 lägenheter till 2019.
– Jämfört med andra kommuner har vi, med 62 procent, en extremt hög andel allmännyttiga bostäder. Vi behöver därför fler aktörer på bostadsmarknaden, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) och fortsätter:
– Två tredjedelar av pengarna från försäljningen ska stanna kvar i Växjöbostäder vilket stärker bolagets ekonomi.
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut den 16 juni. Därefter kommer bolagsstyrelsen för Växjöbostäder att få direktiv att bereda och verkställa beslutet.

Fastighetsklubbens styrelse har diskuterat förslaget.
– Att en del av beståndet ska säljas kom inte som en överraskning men att sälja en fjärdedel är mycket mer än vad vi trodde. Det är verkligen sorgligt. Försäljningen kan innebära att företaget måste minska personalstyrkan, säger klubbordförande Jörgen Karlsson.

Växjöbostäders vd Maria Säterdal säger till Fastighetsfolket att nu när ägarna meddelat sin inriktning och efter att det formella beslutet är fattat är det Växjöbostäders uppgift att verkställa det.
– Det är för tidigt att säga vilken påverkan en försäljning kan få på arbetsorganisationen. Vi har från ägarna sedan tidigare ett uppdrag att bygga 150-200 nya bostäder varje. Just nu bygger vi över 300 lägenheter, säger Maria Säterdal.

Det som också bekymrar Fastighetsklubben på Växjöbostäder är att företagets trädgårdsgrupp, med ett trettiotal anställda, lever i en osäker tillvaro.  Redan 2013 meddelade ägaren att Växjöbostäder kan komma att lägga ut all yttre skötsel på entreprenad. Det skedde i samband med att Växjöbostäder bildades som en fusion mellan två av kommunens bostadsbolag. Ovissheten har lett till arbetsmiljöproblem eftersom flera anställda mått dåligt. Fastighetsklubben och företagsledningen för diskussionen om hur arbetssituationen kan bli bättre för de anställda.
Den 10 juni kommer bolagsstyrelsen att ta ställning till ett förslag om trädgårdsgruppens framtid.