Andelen som får jobb ökar, samtidigt som färre blir arbetslösa. Sammantaget har våren pekat mot en ljusare och mer stabil arbetsmarknad, men bara en tredjedel får fast jobb.  Det visar statistik från TSL.

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse som ägs av LO och Svenskt näringsliv och som fungerar som en försäkring för att få hjälp att hitta nytt jobb för den som blir arbetslös.
Enligt deras löpande statistik har det under våren blivit färre som söker så kallat omställningsstöd. Under april beviljades totalt 1 494 personer stöd genom försäkringen, jämfört med 1 679 personer under samma månad förra året.

Flera fackförbund har en fortsatt hög andel sökande, men Fastighets är ett av de fackförbund som hade en minskning av antalet sökningar i april.
Bland Fastighets medlemmar var det också en större andel som hittade jobb under april i år än under april 2014, 75 procent i år, jämfört med 70 procent förra året. Lättast att hitta nytt jobb hade medlemmar Målareförbundet, följt av Byggnads och Elektrikerna.

Av dem som fått jobb under det senaste året är det dock bara drygt en tredjedel som fått en tillsvidareanställning, medan mer än var sjätte fått en visstidsanställning på kortare tid än ett halvår. Dessutom har 12 procent av de Fastighetsmedlemmar som fått jobb endast fått tid som timanställda. Det är bara inom Hotell och restaurang som den andelen är högre, 14,8 procent.