De anställda på Samhall har under många år klagat över sina arbetskläder. Nu har företaget skapat en särskild klädgrupp som ska hjälpa till att hitta nya, bättre anpassade kläder.

Problemet är dels att de nuvarande kläderna har dålig hållbarhet och att materialet blir för varmt att arbeta i på sommaren medan det är för kallt på vintern.
– Sedan är det ett problem att vi inte ser lika ut i kroppen och de här kläderna passar inte alla, säger Annica Falck, Fastighets representant i företagsrådet.

Hon deltar nu, tillsammans med fackliga representanter från Kommunal och IF Metall, i en klädgrupp som har påbörjat ett arbete med att hitta nya arbetskläder till Samhalls personal.
– Det är jättekul att företaget har börjat lyssna för jag har tjatat om det här sedan vi fick de nya profilkläderna år 2007, säger Annica Falck.