Trädgårdsgruppen på Växjöbostäder är inte bara trädgårdsvärdar med bred kompetens som står för den dagliga skötseln. Den blir också tillfrågad av arkitekterna vid planering av nya utemiljöer.

Regnet ser inte ut att vilja ta slut den här onsdagen i mitten av april. Ändå måste gruset efter vintern bort, de sextiotal urnorna med penséer ut och så småningom också vårrensning av rabatterna påbörjas. Växjöbostäders egen trädgårdsgrupp med 20 trädvårdsvärdar och sex maskinförare är i början av sin högsäsong. Per-Åke Tersmark är en av trädgårdsvärdarna men också samordnare för hela gruppen. I skötseln av utemiljön ingår också miljögruppen med sju anställda med ansvar för miljöhuset och skräpplockning.
– Vi är duktiga på det vi gör. Hela trädgårdsgruppen har nyligen klarat av en certifiering så kompetensen har höjts, säger han.
Bara dagarna före Fastighetsfolkets besök har hela gruppen gjort ett skriftligt prov efter en tredagars trädgårdskurs. Kursen bestod av perennkännedom, träd kännedom, marklära och beskärning.

Växjöbostäder är en fusion från slutet av 2013 mellan två kommunala bostadsbolag, Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö. Bostadsbolagen har byggt en hel del nya hyreshus. Nuförtiden är Växjöbostäders trädgårdsgrupp alltid inblandad i nybyggnationer.
– Vi sa faktiskt ifrån för några år sedan när vi tröttnade på dåliga lösningar. Jag
 får ofta gehör för mina och gruppens synpunkter. Det händer också att flera av oss i gruppen diskuterar hur utemiljön ska se ut tillsammans med arkitekten. Vi ställer frågor och kommer med förslag på lösningar som vi anser vara bättre för både hyresgästerna och skötseln, säger Per-Åke.

Per-Åke tar mig till Nya Täppan med två sexvåningshus för att visa ett bra exempel. Husen blev inflyttningsklara i fjol. Utemiljön blev färdig först i höstas.
– Vi har fått gehör för många marktäckande växter vilket innebär mindre ogräsrensning. Dessutom är marktäckare trevliga för ögat. Arkitekten hade redan tänkt rätt så att utemiljön inte blev plottrig. Det är viktigt för att vi ska komma åt överallt med åkgräsklipparen, säger Per-Åke. Per-Åke visar också hur de asfalterade gångarna har breddats på några ställen efter hans påpekanden.
För smala gångar gör det svårt för fordon att komma fram. Här finns inga grusgångar, istället har arkitekten valt att anlägga gångar med plattor. Även Per-Åke föredrar plattor före grus.
– Ogräsbekämpning av grusgångarna tar tid. Under milda vintrar fryser inte gruset fast utan följer med vid snöröjning. På våren har vi mängder med grus på gräsmattorna och det tar tid att skyffla ut, säger han.
Men inte heller gångar med plattor är skötselfria. Trädgårdsvärdarna trimmar ner ogräset och bekämpar ogräset med ättika mellan plattorna.
– Ättika är dock inte effektivt. Därför undersöker vi om ogräsbekämpning med het vattenånga kan vara bättre. En leverantör föreslog nyligen biologiskt skum men det kostar alldeles för mycket.

Motsatsen till Nya Täppan finns i stadsdelen Alabasten runt ett höghus med 16 våningar. Det byggdes för cirka fem år sedan och de som då jobbade med utemiljön hade inget att säga till om, berättar Per-Åke.
– Planteringarna är felplacerade. Folk går igenom dem och förstör växter för tusentals kronor, säger Per-Åke och visar en plantering längs en bilparkering med synliga hål där folk har genat.
I en annan plantering finns inga växter närmast trottoaren eftersom den använts som genväg.
– Jag hade aldrig placerat växter på dessa ställen om jag hade fått bestämma, säger Per-Åke.
Gången upp till förskolan som ligger alldeles intill lutar för mycket och är därför svår att hållas is- och halkfri under vintern.

Per-Åke Tersmark och Stefan Söderberg

Vi åker vidare till bostadsområdet Biskopshagen där trädgårdsvärden Stefan Söderberg jobbar tillsammans med säsongsanställda Jessica Roos och Adam Vainio.
– Vi återställer efter snösvängen då gruset kan samlas på hög. Här är det ganska många grusgångar att ta hand om. Vi rensar också gångarna från ogräs, säger han.
Att kratta grusgångar, liksom andra dagliga arbetsuppgifter för trädgårdsgruppen sker enligt en ny skötselplan. Där står det för varje bostadsområde vad som ska göras, hur ofta och när.
– Vi skriver sedan in vad vi har gjort och hur lång tid jobbet tog. Fördelen är att vi har bättre kontroll över hur vi ligger till men också att jag, som oftast är den som ska ta hand om klagosamtalen, direkt kan berätta för hyresgästen vad som har gjorts på området, säger Per-Åke.
När säsongen är i gång för fullt ska gräset klippas en gång i veckan. Var fjortonde dag sker grästrimning då de anställda trimmar runt träden och kanterna. För att motverka arbetsskador turas de anställda om med arbetsuppgifterna. Ingen ska få köra en häcksax, lövblås eller grästrimmer mer än högst fyra timmar åt gången.

Trädgårdsgruppen sköter inte bara det som redan finns utan har också kompetens för att anlägga nytt då de fixar allt från jord till växtval och plantering.
Ibland sker det på uppdrag av bostadsföretaget, ibland kommer förslaget från gruppen. Det sistnämnda ska först förankras hos förvaltaren som har budgetansvar.

Växjöbostäder har nyligen även tagit fram en egen standard för rabatterna. Alla anställda vet vad som förväntas av dem och hur en rensad rabatt ske se ut.
– Vi har hyresgäster som vill att deras gård helst ska se ut som en villaträdgård, men vi klarar tyvärr inte av den standarden. Trädgårdsgruppen ser till att det är rent och välskött och kan numera alltid hänvisa till den standard som vi ska hålla överallt inom hela beståndet. Vi ska ge samma skötsel i ett miljonprogramsområde som i en nybyggd stadsdel.