Växjöbostäders trädgårdsgrupp lever i en osäker tillvaro. i samband med fusionen meddelade ägaren att det nya bolaget kan komma att lägga ut all yttre skötsel på entreprenad.

Sedan tidigare sköter entreprenörer grönytorna runt de fastigheter som tidigare tillhörde Hyresbostäder.
– Vi väntar på besked. Det senaste är att bolagsstyrelsen ska fatta ett beslut i juni. Oron är stor i hela gruppen men i stället för att ge upp hoppet är vi taggade för att visa att yttre skötsel i egen regi är det bästa alternativet, säger Per-Åke Tersmark.
– Alla kundundersökningar visar att hyresgästerna är nöjda. Vi menar att det inte blir billigare om företaget köper in tjänsterna i stället.

Styrelsen för Fastighets fackklubb är bekymrad över att trädgårdsgruppen fått vänta på besked. Ovissheten skapar arbetsmiljöproblem, säger klubbordförande Jörgen Karlsson:
– Vi har försökt trycka på ledningen så att vi snart kan få ett besked.

Växjöbostäders vd Maria Säterdal avstår från att svara på frågor om trädgårdsgruppens framtid eftersom hon inte vill föregå den pågående utredningen om yttre skötsel.
– Jag förstår oron medarbetarna känner inför en eventuell förändring. Men omställningsarbetet med ny organisation, nya rutiner och flera nyrekryteringar har tagit mycket tid. Vi vill göra en noggrann utredning innan vi tar ett beslut om hur vi på bästa sätt organiserar arbetet i yttre miljö, säger Maria Säterdal.

Läs också Osäker tillvaro på Vaxjöbostäder.