Hallå där Mia Malmgren, Fastighets medlem som var ombud på Socialdemokraternas kongress i helgen.

Vilket var det viktigaste beslutet?Mia 3

– Att vi går mot en mer jämställd politik, att vi fattade beslut om en individualiserad föräldraförsäkring. Det blev inte satt när det ska införas och vi är många som gärna skulle se att det införs snabbare, men nu finns det en tydlig politiskt inriktning och det är ändå en stor seger.

– Jag tycker att LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson höll ett väldigt bra tal och tog också rejält avstamp vad gäller jämställdhet. Han pratade om att LO-förbunden lovat varandra att de kvinnodominerade yrkena ska kunna öka snabbare i lön, det var bra.

 Inför kongressen ville du se framsteg vad gäller bostadsbyggande och fler välfärdsjobb, är du nöjd med vad ni kom fram till där?

– Ja, det finns ett anslag, även om det inte blev så konkret. Men det pratades en hel del om att kommunerna måste ta sig samman och bygga mer och det är ju jättebra.

 Var det något som gick fel väg?

– Vår motion om att Rot-avdrag även skulle omfatta hyresrätter och bidrag för grön omställning, GRO, antogs tyvärr inte, det var lite synd.

 Hur kändes det att vara ombud?

– Det var spännande, men stressigt. Det var lite för kort tid för att hinna diskutera alla de viktiga frågor som vi skulle ta upp.