Det är svårt att få till ett lönesystem på Riksbyggen. Ett tiotal fackklubbar tycker att de inte kan påverka löneprocessen lokalt på företaget och har begärt hjälp av Fastighets.

Fastighets har en koncernklubb på Riksbyggen som samlar alla arbetsplatsklubbar. Den har under flera år fört diskussioner med företaget om vilka kriterier som ska styra fördelning av lönepotterna runt om i landet. De har ännu inte kommit överens.
– Vi på Fastighets förväntas inordna oss i ledet. Företaget har en uppgörelse med tjänstemän och vill att deras kriterier även ska tillämpas på oss. Det kan vi inte acceptera eftersom de är för allmänt hållna och inte anpassade för vårt arbete, säger Lennart Gunnarsson, ordförande för Fastighets koncernklubb.

Koncernklubben tycker att företaget hittills varit ovilligt att lösa tvisten om kriterierna för fastighetspersonalen. Av företagets 2 300 anställda jobbar cirka 1 400 med fastighetsskötsel, städning och reparationer.
Koncernklubbens förhandlare har inte fått gehör för sina förslag. Utan kriterier vill klubben att hela lönepotten, både den generella och den som ska fördelas mellan de anställda på företagen, ska delas lika med alla. Även det har Riksbyggen sagt nej till. I stället har de anställda i sin majlön fått ut det generella påslaget enligt Fastigo-avtalet på 300 kronor. Hur de lokala potterna, på 310 kronor per anställd, ska fördelas är ännu oklart.

Koncernklubben har också försökt få igång lokal lönebildning utanför den avtalsreglerade lönepotten. Tanken med det är att de anställda på förhand ska känna till hur de kan påverka sin löneutveckling med till exempel nya arbetsuppgifter och mer utbildning. Klubben har dock inte fått gehör för sina förslag

Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson ska träffa Riksbyggens förhandlare den 5 juni.
– Fackklubbarna på företaget behöver få vara mer delaktiga i löneprocessen. Som det är nu upplever de att förhandlingarna styrs från huvudkontoret i Stockholm, säger han.

Riksbyggen avstår från att kommentera eftersom förhandlingen pågår.