En kickstart för att få fart på ekonomin. Det är LO:s recept för full sysselsättning och högre löner som presenterats i dag. Sverige behöver en ny ekonomisk politik, konstateras i rapporten. 

Sysselsättningen i Sverige har inte hämtat sig efter 1990-talskrisen. Att arbetslösheten fastnat på så höga nivåer är ett misslyckande, konstaterade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när LO-rapporten Vägen till full sysselsättning och högre löner presenterades. Effekten är att arbetsgivarnas makt ökat och arbetstagarnas minskat. Den höga arbetslösheten har också bidragit till en ökad ojämlikhet, med ökande skillnader mellan klass och kön, menar LO.

LO siktar på en sysselsättning som är full, hög och jämn. Det innebär att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete som det går försörja sig på, att sysselsättningsgraden ska öka och att ojämlikheten mellan olika grupper minskar. En arbetslöshet på mellan två och fyra procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent är målet. För att nå dit vill LO se en helt ny modell.

– Svensk ekonomi behöver en kickstart. Det är oansvarigt med så stora investeringsunderskott samtidigt som vi har över 400 000 arbetslösa, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Satsningarna bör främst ligga på fler bostäder, bättre infrastruktur, bättre utbildning och omsorg. Utöver kickstarten vill LO se en politik som långsiktigt ökar efterfrågan. Finans- och penningpolitiken ska vara expansiv och regeringen bör tillfälligt införa ett underskottsmål i stället för dagens överskottsmål. Facken ska ta större ansvar så att lönebildningen ger mindre löneglidning.

– Det är dags att säga adjö till 90-talet. Sverige måste göra upp med föreställningar som präglat det politisk-ekonomiska tänkandet sedan 1990-talskrisen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets, är nöjd med rapporten.

– Det är en viktig rapport och ger ett gediget och bra diskussionsunderlag. Tanken är ju att det här ska vara ett underlag till förbunden att skriva motioner utifrån till LO:s kongress. Jag tycker att det är ett starkt dokument som visar att vi kan enas, säger Magnus Pettersson.

Kan en så omfattande rapport på 428 sidor med en rad att-satser bli ett effektivt verktyg för att få bort arbetslösheten?

– Ja, det är en viktig vägledning både för hur vi ska driva politik och vad som krävs i kommande avtalsrörelse, så det tycker jag.

Om du skulle peka ut en åtgärd som särskilt viktig, vad skulle det vara?

– Allt hänger ihop, men om man ska lyfta några saker så är det att modernisera lönebildningen så att värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher motverkas, samt att heltid och tillsvidareanställningar ska bli norm.