Företagen i städbranschen borde ställa krav på kunderna att ha dagstädning i högre grad, tycker Fastighets ordförande Magnus Pettersson. ”Det är en trend att städarna ska osynliggöras och det måste ändras”, säger han.

Varför är delade turer utbrett i städbranschen?
– För det första misstänker jag att det är för att det är ett kvinnodominerat yrke, det skulle aldrig accepteras på manliga områden.
– Sedan har det också blivit en förskjutning till att alla kunder vill ha städning utanför kontorstid, och företagen har inte lyckats förklara att det går att ha dagstädning.

Varför har det blivit så?
– Det är en underbudskonkurrens
 i branschen. Om ett städföretag inte är berett att ta uppdraget utan diskussion finns det alltid ett annat företag som gärna tar jobbet. Därför tror jag att städföretagen tar uppdrag utan att ställa krav.

Är det dyrare med dagstädning?
– Nej, tvärtom så blir lönekostnaden lägre om städningen inte sker på obekväm arbetstid med ob-tillägg. Verkningsgraden blir något lägre, det går att städa snabbare om det är tomt på kontoret, men det har inte så stor effekt. Totalt sett blir det inte ett dugg dyrare med dagstäd, men det är en trend att städarna ska osynliggöras.

Vad gör facket för att vända trenden?
– På 1980-talet var vi överens med Almega och drev kampanj ihop om att höja statusen på städning och att det skulle vara heltidsjobb. Vi påtalar detta fortfarande så fort vi träffar arbetsgivarna men vi får inte så mycket gehör.

Hur stort är problemet med delade turer?
– Det är ett växande problem. För varje person som får en utdragen arbetsdag så försvåras familjelivet och barnomsorgen. För en ensamstående med barn kan det bli att man tvingas jobba deltid och då är problemet att det bara går att deltidsstämpla i 75 dagar.
75-dagarsregeln för a-kassan måste ändras.

På Miab/NCA blev det mest deltidstjänster kvar efter att alla sagts upp och tjänster gjorts om. Hur ser du på det?
– Det går ju inte att försörja sig på
 de lönerna. Och det är helt fel att kringgå las som företaget försökte, vid arbetsbrist ska man förhandla enligt turordningen. Las skyddar inte sysselsättningsgraden tillräckligt, det är en lucka.