Halverad personalstyrka, delade turer, få heltider och många deltider. Det är resultatet efter städföretaget Miab/NCA:s omorganisering i Göteborg. Slutresultatet är ändå en facklig framgång.
– I första förslaget hade nästan alla delade turer, säger klubbordförande Ivy Salaris.

På tisdagar och torsdagar går Snezana Vasic till jobbet tre gånger. Men varje vardagsmorgon börjar på samma sätt. Klockan halv sex lämnar hon hemmet och sina fyra sovande tonårsbarn för att ta sig till det första arbetspasset. Det varar fram till 11.30. Då väntar lunch, och på tisdagar och torsdagar förflyttning till nästa objekt där städtiden är utsatt från klockan 13 till 14.
Därefter har Snezana håltimme fram till städningen på det tredje objektet. Det passet varar klockan 17 till 19.30.
– Däremellan går jag hem och försöker fixa lite och laga mat till barnen, säger hon.
Tre dagar i veckan slipper hon passet mitt på dagen, men varje vardag har hon sitt morgonpass och sitt kvällspass. Det är vad som har krävts för att hon ska kunna behålla sin heltidstjänst på Miab/NCA efter omorganisationen. Att gå ner i arbetstid är inte ett alternativ som ensamstående med fyra barn.
– Jag är inte jätteglad över situationen, det är tufft, men det får funka. Jag vet att Ivy har gjort vad hon kan, säger Snezana Vasic.

När Miab tog över NCA började arbetsledningen att räkna på anställda och uppdrag och kom fram till att det fanns en stor överanställning.
Enligt företagets uträkning var det exempelvis flera av de 36 heltidsanställda Fastighetsmedlemmarna som hade uppdrag på endast sex timmar om dagen och att det fanns luft i schemat.
Fastighets hävdar att det var så på papper, men inte i verkligheten eftersom många använde tiden för att ta sig mellan olika objekt.
I kombination med flera tappade objekt var företagets slutsats ändå att det inte var tillräckligt effektivt. Lösningen blev att säga upp samtliga städare i Göteborg och göra om tjänsterna. Totalt rörde det sig om 140 personer på både Kommunals och Fastighets avtalsområde. Det var först efter Fastighets påtryckningar som företaget valde att gå efter turordningslistan i omorganisationen.

Ivy Salaris

Av omkring 60 anställda på Fastighets avtalsområde är nu drygt 30 kvar. Ett tiotal arbetar 100 procent. Och ungefär hälften har fått gå ner i tid jämfört med tidigare.
Den minsta deltidstjänsten motsvarar nu ungefär halvtid, 56 procent.
– Från början var det 18 procent som minst, men jag tror att de har lyssnat på oss och försökt få upp tjänsterna, säger Håkan Leidzén, ombudsman i Fastighets region Väst.
– Jag vet inte om man kan säga att det har blivit ett bra resultat, men det är mindre delade turer nu än i första förslaget, säger Ivy Salaris.
Hon är den som har förhandlat till största delen och har dessutom själv lämnat egna förslag till arbetsgivaren för att bevisa att det går att komma undan att ha de riktigt små deltiderna.

Anna Martinsson är den av Fastighetsmedlemmarna som har längst anställningstid hos Miab/ NCA och har varit anställd sedan 1999. Hon blev först erbjuden att gå ner till 83 procent, men har efter förhandling fått behålla sin sysselsättningsgrad på 100 procent.
– Pengar är inte allt, men det är mycket när man behöver dem. Om jag inte hade fått heltid hade jag behövt söka mig vidare till något annat, säger hon.
Anna Martinsson berättar att det är många av kollegerna som mår dåligt och som har varit både ledsna, oroliga och besvikna.
Och bland de tillsvidareanställda som fortfarande är kvar i företaget har många fått byta objekt. Det har blivit en stor flyttkarusell. Men målet har varit att behålla så många tjänster som möjligt, med så hög sysselsättningsgrad som möjligt. En svår nöt att knäcka om uppgiften samtidigt är att minska antalet delade turer.
Håkan Leidzén menar dock att man inte kan ställa deltidsproblematiken mot delade turer.
– Målet bör vara åtta timmars sammanhängande arbetstid, säger han.

Sten Ahlberg är Chief operating officer, COO, 
på huvudkontoret på Miab/NCA. Han förklarar
 att bakgrunden till hela omorganisationen är ett kundtapp och lönsamhetsbrist i organisationen
i Göteborg. Efter att ha gjort en ändring på ledningsnivå och en genomgång av samtliga uppdrag kom man fram till att det behövdes en större förändring.
– Vårt önskemål var att skada den befintliga personalen och de befintliga kunderna så lite som möjligt. För att säkerställa att vi fick ha uppdrag kvar ville vi göra undantag från turordningslistan, säger han.
Fastighets inställning är att man ska gå efter turordningslistan för att säkra anställningstryggheten. Hur ser ni på det?
– Om vi inte har några uppdrag kvar så spelar det ingen roll om vi har gått enligt turordningslistan.
Sten Ahlberg menar att det är företagets ambition att öka antalet heltider, men att det inte är möjligt med dagens arbetsmarknad.
– Problemet är att det inte är vi som bestämmer. Vi kan försöka påverka kunderna, men kunderna vill inte betala. Och vi kan inte ta en sådan extrakostnad. De marginalerna finns inte i den här branschen.

Och många har tvingats lämna företaget. Den sista maj jobbade Sandra Modig sin sista dag för Miab/NCA. Hon är en av dem som blir av med jobbet efter omorganisationen och efter att kontraktet på häktet, där hon har städat, har gått till ett annat företag.
Hon har jobbat sedan slutet av 2013, först på visstid som timvikarie och sedan som tillsvidareanställd.
– Det har varit mycket frustration och en väldigt osäker situation sedan vi fick det första beskedet. Det känns såklart inte jätteroligt som det har blivit, men nu är det som det är, säger Sandra Modig.
Hon har några trådar ute och hoppas få nytt jobb snart.
Samtidigt knegar Snezana Vasic vidare med sina delade turer. På frågan hur länge hon kommer att orka svarar hon:
– Länge, hoppas jag.

Fakta: Före och efter nedskärningen

  • Sedan årsskiftet har personalstyrkan på Miab/NCA i princip halverats i Göteborg. På Fastighets avtalsområde har drygt 30 personer tillsvidareanställning nu, jämfört med över 60 förut.
  • Före förändringen hade ungefär två tredjedelar heltidstjänster, nu är det bara en tredjedel.
  • Ett flertal anställda har tjänster med delade turer.
  • Miab/NCA är Sveriges största privatägda städföretag. Företaget har över 1 000 anställda och omsätter 500 miljoner kronor om året.