Full, jämn och hög, så vill LO att sysselsättningen ska bli. Att Sverige fastnat på höga arbetslöshetsnivåer sedan 90-talskrisen är ett misslyckande. Under tre år har därför LO låtit ett helt gäng av utredare och experter vända och vrida på jobbfrågan och nu landat i en ambitiös rapport på 428 sidor, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.
Med full sysselsättning menar LO att alla som vill ska få ett arbete, hög sysselsättning betyder att sysselsättningsgraden ska öka och jämn blir sysselsättningen om det inte skiljer mellan olika grupper.

2–4 procents arbetslöshet och en
 sysselsättningsgrad på 85 procent
 är målet och för att nå dit vill LO ha
 en kickstart för Sverige i form av investeringar på bland annat bostäder, infrastruktur, utbildning och omsorg. Sen förordas en ny ekonomisk politik enligt en helt ny modell, som kräver att både politiker och parterna på arbetsmarknaden tänker om och tänker nytt. Politikerna måste sluta sin steppdans runt 90-talspolitiken, som Karl-Petter Thorwaldsson uttryckte det.

Är det bra idéer? Det ska nu LO-förbunden diskutera inför LO-kongressen nästa år. Klart är i alla fall att den politik som förts de senaste åren inte fungerat. Att öka flexibiliteten, försämra villkoren för arbetslösa och sjuka och subventionera vissa delar av näringslivet har inte minskat arbetslösheten.
Så det är dags att tänka nytt för att få fram fler jobb, schysta och stadiga jobb med rejäl lön och sysselsättningsgrad så det går att försörja sig.

Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Värdediskriminering av kvinnodominerade sektorer ska motverkas. Det är några av alla
de punkter som LO:s styrelse ställt sig bakom 
i rapporten. Att det är långt kvar i städbranschen visar reportaget på sidan 6 i nr 5.15. Där tvingas 
allt fler städare jobba deltid – och de som får 
heltid tvingas allt oftare till delade turer. Läs om Snezana som visserligen har heltid, men vars arbetsdag sträcker sig mellan 6.00 och 19.30. Så ska det inte behöva vara. Sverige kan bättre.