Om du stjäl eller begår brott i tjänsten, blir du nästan alltid avskedad. Beloppet har egentligen ingen betydelse. Arbetsgivaren litar inte längre på dig, och då måste du sluta.

Nyligen förlorade en svensk vd sin befattning för att han stal en kontokortshållare i Hongkong. Värdet på det han stal var inte så högt, men han förlorade trots det en tjänst med hög lön.
Om du stjäl, förskingrar, hotar eller tar till våld på jobbet då blir du nästan alltid avskedad. Och ett avsked är alltså detsamma som att få sparken, du får gå på dagen utan uppsägningstid.
Det beror på att du ska vara lojal mot arbetsgivaren, företagets egendom och dina arbetskamrater. Arbetsgivaren ska kunna lita på dig och att du inte missbrukar hans eller hennes förtroende. Men om du exempelvis stjäl, då har du förbrukat det förtroendet. Man brukar säga att en arbetsgivare inte ska behöva tåla ett sådant beteende.

Och det är inte värdet i sig som har betydelse i det fallet. Det finns exempel på anställda som stulit en chokladkaka för 15 kronor och fått sparken.
Tänk på det ett tag. Om du på fritiden tar en chokladkaka utan att betala är det snatteri och ger på sin höjd böter. Men du har kvar jobbet. Men stjäl för samma värde på ditt jobb så blir du med stor sannolikhet arbetslös.
Det har heller ingen betydelse hur länge du har arbetat. Det kan man ta hänsyn till i andra fall om någon ska tvingas sluta. Men flera domar i Arbetsdomstolen (AD) förklarar att det nästan är värre att ha arbetat länge och vara äldre om man stjäl. Man borde veta bättre, kan man säga.
Tänk på att du kan bli dubbelt straffad. Dels förlorar du ditt arbete, dels kan du bli dömd i en rättegång för stölden.

Jag anser att påstådda brott ska polisanmälas, framför allt om det råder minsta tveksamhet om vad som hänt. Då ska det utredas och det är polisens sak att samla bevis. Men arbetsgivaren har ingen skyldighet att anmäla brottet.
Om du döms för brottet, brukar domstolen ta hänsyn till att du har eller kommer att förlora jobbet när de ska bestämma straffet.
I många av de rättsfall som AD har dömt, visar det sig att den som stulit haft skulder eller andra problem vid stölden. Stölden har i sig inte hjälpt till att lösa den ekonomiska krisen, utan är mer en desperat handling som personen antagligen aldrig annars skulle ha gjort. Jag föreslår att om du har problem som du känner att du kan prata med din chef eller facket om, tveka inte att göra det.

Vad gäller om du begår ett brott på fritiden? Ju närmare brottet har med din tjänst att göra och ju högre befattning du har på företaget, desto större risk att det kan påverka din anställning. Men det avgörs från fall till fall.
Om brottet du begått på din fritid inte har skadat företaget eller förtroendet hos din arbetsgivare, kan du i princip inte bli avskedad. Men däremot kan du
i vissa fall bli uppsagd, det vill säga du förlorar jobbet men får uppsägningstid. Det kan ske om du får ett längre fängelsestraff, åtminstone två år och mer. Det beror på att eftersom du sitter i fängelse kan du ju inte utföra ditt vanliga arbete. Även här sker en bedömning från fall till fall, och då tar man bland annat hänsyn till vilka arbetsuppgifter du har, om arbetsgivare kan finna en vikarie för dig och hur du har skött ditt arbete tidigare.

Kort om reglerna

  • Brott i tjänsten som stöld, förskingring, våld eller hot innebär ofta avsked.
  • Beloppet har ingen större betydelse.
  • Har du ekonomiska problem, prata med någon om det.