Behovet av investeringar i Sverige är stort. Samtliga länsstyrelser i landet menar att det behöver investeras i både infrastruktur och bostäder. Det visar en ny rapport från 6F, som kräver åtgärder.

På plats i Almedalen har 6F, ett samarbete mellan Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko, presenterat en ny rapport om investeringsbehovet i Sverige. Facken har låtit Sifo genomföra en undersökning om vad Sveriges regioner anser om regeringens politik för satsningar på infrastruktur och bostäder. Svaren från landets länsstyrelser visar på en enighet om att regeringens satsningar inte räcker.

Samtliga län svarar att det finns behov av investeringar i transportinfrastruktur i det egna länet de närmaste 15 åren. Alla är överens om att järnvägen är viktigast att satsa på. De flesta länsstyrelser svarar att lån är det bästa sättet att finansiera satsningarna, men fyra av tio kan tänka sig höjda skatter.
Inget av länen är heller nöjda med regeringens satsning på underhåll och reparationer av gammal infrastruktur.

Enligt svaren har samtliga län också bostadsbrist i alla tätorter i länen. De menar att det särskilt råder brist på hyresrätter. Störst behov av bostad har unga och nyanlända. Fem av tio länsstyrelser är positiva till att låna pengar till att bygga, lika många är positiva till att höja skatterna.

6F:s krav

  • bygg minst 50 000 lägenheter till år 2030
  • renovera 60 000 lägenheter
  • investera motsvarande en procent av BNP fram till år 2025
  • Drift och underhåll av infrastruktur med ytterligare 3 miljarder per år