Växjöbostäder ska sälja cirka en fjärdedel av sitt bostadsbestånd. Dessutom vill bolagsstyrelsen lägga ut all uteskötsel på entreprenad. Fastighetsklubben är kritisk och har krävt att en löntagarkonsult kopplas in.

Som väntat beslutade kommunfullmäktige i Växjö på sitt junimöte att ge Växjöbostäder i uppdrag att sälja cirka 2 000 av bostadsbolagets lägenhetsbestånd.
– Vi anställda har länge vetat att politiker vill sälja. Men det var ändå ett tråkigt besked, säger Lars Hermansson, vid ordförande för Fastighetsklubben på företaget.

Växjöbostäders bolagsstyrelse tog ett inriktningsbeslut i juni på att allt arbete inom avdelningen yttre miljö, som nu bedrivs i egen regi, ska kunkurrensutsättas och att en upphandling påbörjas. Växjöhems trädgårdsgrupp består av 20 trädgårdsvärdar och sex maskinförare.
Vd Maria Säterdal förklarar varför styrelsen kom fram till sitt beslut:
– Växjöbostäder har en betydligt större kostnad för yttre miljö jämfört med liknande fastighetsbolag som valt att handla upp tjänsten i stället. Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder och då är det inte försvarbart att fortsätta med yttre skötsel i egen regi.
– Bolagsstyrelsen kunde inte fatta ett definitivt beslut om att lägga ut all skötsel av utemiljö på entreprenad eftersom den fackliga processen enligt medbestämmandelagen ännu inte är klar. Men styrelsen vet vad den vill, säger Jörgen Karlsson, Fastighets arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Växjöbostäder har tagit fram en utredning till bolagsstyrelsen. Fastighetsklubben är kritisk till hur utredningen kom till och resultatet som visar entreprenörskapets fördelar.
– Utredningen verkar vara en glädjekalkyl. Därför ifrågasätter vi slutsatsen att det bästa för bolaget är att köpa tjänsterna. Vi i fackklubben tycker att trädgårdsgruppen kan ta över all yttre skötsel i hela bolaget, säger Lars Hermansson.
Fastighetsklubben har nu krävt att en löntagarkonsult ska kopplas in. Klubben är dock inte överens med Växjöbostäder om konsultens uppdrag. Företaget har begärt en central förhandling.
– Vi vill få en mer objektiv bedömning, få en utomstående att titta på utredningen och komma med en egen bedömning. Vi menar att även verksamhet i egen regi är affärsmässigt bra, säger Lars Hermansson och fortsätter:
– Om företaget ändå driver i genom sin vilja har trädgårdsgruppen fått en utomstående parts bedömning om det jobb som de utför.
Per-Åke Tersmark, samordnare för trädgårdsgruppen, berättar att det råder en uppgiven stämning på jobbet. Trädgårdsgruppen förväntas jobba som vanligt men det känns svårt eftersom verksamheten inte ska vara i egen regi. Enligt en preliminär plan ska en eller flera entreprenörer ta över till våren.

Vd Maria Säterdal vill inte kommentera Fastighetsklubbens kritik mot utredningen och inriktningsbeslutet eftersom förhandlingen ännu inte är avslutad.