På Samhall i Arboga-Köping har Fastighets fått upp lönerna för sina medlemmar. Men flera städare som tillhör andra fackförbund har inte fått samma löneutveckling.
 Det visar varför det är viktigt att vara rätt organiserad, tycker Fastighetsklubben.

Susanne Borgstedt, Carina Nimell, och Rose-Marie Helmin jobbar som städare på Samhall i Köping. De hjälps åt att hänga upp dammtrasor efter tvätt i en av Samhalls lokaler mitt i ett bostadsområde. Under dagen har de varit på sina städuppdrag och ska snart gå hem. Carina har jobbat längst med städning på företaget av de tre. Hon har varit anställd i 16 år och arbetat med städning i tre. När hon blev städare bytte hon också fackförbund från IF Metall till Fastighets.
– Då tänkte jag att det kan vara bra att tillhöra rätt fack om någonting händer på jobbet. Jag har dock inte behövt fackets hjälp, säger hon.
Det är nu som Carina sett effekterna av att tillhöra rätt fackförbund. I den senaste lönerevisionen blev hon flyttad från en löneklass till en annan vilket innebar ett lönelyft. Hon fick det utöver det generella lönepåslaget.
– Det är jättebra, nu har jag fått flera hundra mer i månaden, säger hon.

Enligt kollektivavtalet ska alla få ett generellt lönepåslag vilket också skedde i slutet av förra året. Men lönerna för
de städare som i mars inte var medlemmar i Fastighets tog förbundet inte upp i löneöversynen. Inte heller IF Metall har förhandlat för de medlemmar som jobbar med städning eftersom det är Fastighets avtalsområde.
Både Susanne och Rose-Marie har nyligen begärt övergång till Fastighets från Kommunal respektive IF Metall.
– Jag har nyss börjat här i Arboga med städning på heltid efter att mest haft verkstadsjobb. När jag kom hit fick jag höra att många hade bytt fackförbund för att IF Metall inte kan få upp städarlönerna, säger Rose-Marie och fortsätter:
– Jag har en städutbildning i botten som jag fick på ett annat företag. I fjol fick jag en teamledarutbildning på Samhall som jag tycker borde ge lite mer i lön, säger hon.

Samhall i Arboga-Köping har, som så många andra enheter i landet, gått från arbetsuppgifter inom industri till städuppdrag. Enstaka packningsjobb finns kvar än i dag men de flesta av de sjuttiotal anställda är städare.
Fastighets och IF Metall har var sin fackklubb för sina medlemmar. Samarbetet fungera bra i dag och båda jobbar för att få anställda att vara anslutna i rätt fackförbund. Men så har det inte alltid varit, berättar Roland Winther, ordförande för IF Metallklubben:
– För två, tre år sedan var det turbulent kring frågan om organisering. Nu är vi helt överens om att var och en förhandlar för sina medlemmar och att jag ska förklara för städarna hos mig varför de ska tillhöra Fastighets i stället. Flera säger att de har haft svårt att lämna IF Metall eftersom de varit medlemmar i så många år.

Leif Olsson och Mikael Alvarsson i Fastighetsklubben berättar att de delat ut informationsmaterial om varför städarna ska tillhöra Fastighets.
– De som varit mest emot att byta fackförbund har sagt att det är mycket dyrare att vara medlem i Fastighets. Sedan finansieringsavgiften för a-kassan togs bort är inte skillnaden så stor, säger klubbordförande Leif Olsson.
– För de flesta är det viktigaste att tillhöra facket. De har inte varit insatta i varför de ska tillhöra ”rätt” fackförbund, säger Mikael Alvarsson, klubbens vice ordförande.

Många har dock gått över till Fastighets eftersom de sett att Fastighets kan förhandla upp deras lön, tror både Leif och Mikael.
– Vi tycker att så gott som alla städare här kan utföra sitt jobb självständigt. De tar egna initiativ och klarar av jobbet utan ständig handledning. Därför ska de ha rätt till ett högre arbetsuppgiftstillägg i kollektivavtalet, säger Mikael.
När arbetsgivaren inte gick med på klubbens lönekrav begärde klubben en central förhandling med förhandlare från Fastighets förbundskontor och arbetsgivarorganisationen Almega. De kom i mars överens om att städning, med några få undantag, ska ge ett högre arbetsuppgiftstillägg. Även lönerna för teamledare och driftledare blev uppgraderade och fler anställda än tidigare är berättigade till avtalets mångkunnighetstillägg.

Inför den centrala förhandlingen beslutade Fastighets att enbart företräda sina medlemmar. Det är ett bra beslut som dock kan vara svårt för de anställda att förstå, tycker Mikael:
– Jag tycker att alla städare är berättigade till rätt lön för det jobb som de utför. De som inte är medlemmar i Fastighets vet varför det blivit så här, samtidigt som de varit besvikna för att ingen har förhandlat för dem den här gången. De tycker så klart att även deras jobb borde värderas högre.

Fakta om medlemsavgift

  • En medlem i Fastighets med en månadslön på 21 500 kronor betalar 432 kronor i förbundsavgift.
  • IF Metall har en procentavgift på i genomsnitt 1,5 procent, cirka 323 kronor för en månadslön på 21 500 kronor.
  • I båda fallen tillkommer en avgift till arbetslöshetskassan.