Nästa vecka börjar en löntagarkonsult sin utredning om Växjöbostäders skötsel av utemiljö. Fastighets och företaget har nyligen kommit överens om uppdraget.

Växjöbostäder vill anlita entreprenörer för all yttre skötsel och har också fått bolagsstyrelsen med sig på samma linje. I dag sköter företagets egen trädgårdspersonal stora delar och resten tar en entreprenör hand om. Fastighetsklubben har framfört sin kritik mot den utredning som företaget tidigare tagit fram och som visar på entreprenörskapets fördelar. Därför har klubben krävt att en löntagarkonsult ska anlitas. I juli begärde företaget en central förhandling eftersom företaget och klubben inte kom överens om vad löntagarkonsulten ska göra.

Konsulten ska nu träffa några i Växjöbostäders egen trädgårdsgrupp, Fastighets klubbstyrelse och företagsledningen var och en för sig för att göra en djupare analys av den nuvarande arbetsorganisationen. I uppdraget ingår också att undersöka vad det innebär att köpa tjänsterna så som företaget helst vill.
– Det är bra att konsulten granskar den rapport som företagsledningen tagit fram. Konsulten kan visa på om siffrorna håller eller inte. Politikerna i bolagsstyrelsen vill dock lägga ut jobben. Det är synd om företaget splittrar upp en fungerande arbetsgrupp och delar upp arbetsuppgifterna på flera företag, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets förbundskontor.

Läs också Tvist om konsultens uppdrag i Växjö