Att leva i ett ensamhushåll på en deltidslön är en konst. Och Anna Eriksson i Hallsberg är i den bemärkelsen en konstnär med sin 46-procentiga anställning. Men hon är inte ensam. Enligt siffror från SCB jobbar nästan varannan kvinnlig städare deltid.

(Klicka här för att se diagrammet i större format.)

Statistiska centralbyrån har, på uppdrag av Fastighetsfolket, tagit fram siffror som visar att
46 procent av de kvinnliga städarna i Sverige jobbar mindre än 35 timmar i veckan. Nästan en tredjedel av kvinnorna jobbar 20–34 timmar i veckan medan ungefär 14 procent jobbar mindre än så.
– För oss är det viktigt att heltid är norm, även om deltider kommer att förekomma i städbranschen, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.

Anna Eriksson Foto: Sofia Lindroth

Anna Eriksson, i Hallsberg, är enligt sitt ordinarie schema inbokad att arbeta knappt 19 timmar
i veckan på ISS. Polisen och banken är hennes vanliga objekt.
Hon började som vikarie för några år sedan men har sedan mars en tillsvidaretjänst på 46 procent.
– Jag skulle jättegärna gå upp till heltid och söker andra jobb. Får jag något med mer timmar så tar jag det. Men de flesta andra jobb kräver särskild utbildning eller körkort, säger hon.
Och att ta körkort är inte ett alternativ för tillfället. Anna Erikssons månadslön är knappt 9 400 kronor före skatt och det ska försörja både henne och de tre katterna Siri, Sigge och Sessan. Oftast blir det åtminstone några kronor extra eftersom hon brukar vara beredd att hoppa in om det saknas folk på andra städobjekt.
– Men det är svårt att hitta annat jobb att fylla ut timmarna med, jag jobbar oftast 7–11 på vardagarna, så det är mest om de ringer in mig från ISS, säger hon.

Bland manliga städare är det en något mindre andel som jobbar deltid, 31 procent. Men jämfört med alla sysselsatta män är det betydligt ovanligare med heltider i städbranschen. Sett till hela arbetsmarknaden jobbar 15 procent av männen deltid.
Många städare jobbar dessutom utan fast tjänst, fler än snittet på arbetsmarknaden. Under 2014 hade tre av tio städare en tidsbegränsad anställning medan knappt två av tio av alla sysselsatta i Sverige hade det.
Även detta vill Fastighets ändra på.
– Vi vill att det ska vara fasta anställningar i så hög grad som möjligt och att visstidsanställningarna ska vara motiverade, till exempel vikariat när ordinarie personal är borta, säger Jari Visshed.

Joa Bergold Foto: Sofia Lindroth

För Anna Eriksson var det lika glädjande som överraskande när avtalet om tillsvidareanställning en dag landade på dörrmattan. En 46-procentig fast tjänst är betydligt bättre än en visstidsanställning på samma procent.
Under sommaren har hon dessutom gått in som vikarie och städat på postterminalen vilket gör att hon under några månader fått full tid. Men nu till hösten väntar hennes vanliga jobb.
– Jag skulle egentligen stämpla resten av tiden, men under våren har det varit en massa krångel med arbetsgivarintyg så det har inte gått. Nu hoppas jag komma i gång men jag har redan använt alla mina fullbetalda dagar så det blir inte så mycket pengar, säger hon.

Problemet med ofrivilliga deltider finns inom flera LO-förbund och LO driver frågan. Joa Bergold är utredare där och jobbar framför allt med frågor om jämställdhet. Hon menar att deltidsfrågan är ett stort problem och att det inte finns någon snabb lösning, men trycker på att målet är att heltid ska vara norm.
– Många har bilden av att kvinnor arbetar deltid för att de vill det och att de väljer att gå ner i tid från en heltid. Självklart finns de också, men inom LO-yrken handlar det framför allt om att det inte finns heltidstjänster, säger hon.

Joa Bergold anser att det till stor del är arbetsgivarens ansvar att erbjuda heltider och försöka påverka kunderna, men hon inser att det finns problem med den konkurrenssituation som råder i dag.
För att det ska bli verklighet med heltid som norm menar Joa Bergold att alla måste sträva mot samma mål. LO behöver fortsätta jobba för att skapa opinion och de enskilda fackförbunden måste jobba vidare med sina frågor.

För Fastighets handlar det framför allt om att öka statusen för städare och få dagstädning accepterat igen.
– Städyrket var historiskt sett ett extraknäck som utfördes på ackord på kvällstid. På 70–80-talet jobbade vi hårt för att vända detta till dagstädning på heltid med månadslön, och vi lyckades. Nu hör vi från lokala företrädare att deltid blir vanligare men jag tror att det går att vända igen, säger Jari Visshed.
Inom den offentliga sektorn har fackförbundet Kommunal tillsammans med branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en skrift med stöd för införande av heltid i kommuner. Detta för att visa på att både arbetsgivare och fack måste arbeta tillsammans.

Många menar att det är bra om en så stor sektor som den offentliga går före och visar vägen med heltid som norm, och att det kan få smittoeffekter för andra sektorer. Men Joa Bergold är inte övertygad om det.
– Heltid är redan norm för män och den normen har inte gett smittoeffekter för kvinnor. Det finns anledning att inte vara naiv utan i stället jobba på i alla avtalsområden, säger hon.

Inte heller Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna, tror att det är så enkelt.
– Det är klart att vi är intresserade om de hittar smarta lösningar i den offentliga sektorn. Svårigheten som jag ser det är om man kollektivavtalar om heltidstjänster, då kan det bli dyrare för våra medlemsföretag och det tror jag inte att de är så sugna på, säger han.
Han menar att städföretagen vill erbjuda heltider men att det är svårt att få det att gå ihop.
– Vi levererar ju städtjänster när kunderna efterfrågar dem. Det blir ett schemaläggningspussel och en faktor till att det är svårt att erbjuda heltidstjänster är att många inte vill ha delade pass, säger han.

Marcus Lindström säger att Almega som organisation inte opinionsbildar för just heltidstjänster eftersom det är medlemsföretagen, städarbetsgivarna, som för diskussionen med kunderna.
– Det vi kan göra är att ge dem argument och vi hjälper till efter bästa förmåga. Och i takt med att statusen i yrket ökar, och att vi synliggör den stora nyttan som städpersonalen gör, tror vi att det blir lättare i diskussionerna, säger han.

Tills vidare fortsätter Anna Eriksson sin deltidstjänst i Hallsberg.
– Om jag inte hade den här tjänsten så hade jag ju inget jobb alls, säger hon.

Om statistiken

Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning för år 2014. Med städare avses alla mellan 15 och 74 år som är sysselsatta inom lokalvård (SNI2007-kod 81210), 45 700 personer. Kategorin omfattar allmän rengöring av alla slags byggnader, till exempel kontor, affärer och bostadshus.
I gruppen ”sysselsatta” ingår, utöver anställda, även egenföretagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. Dessutom räknas de som är borta från jobbet på grund av semester, sjukdom eller studier under kortare tid. (Sjukskrivna, heltidsstuderande och pensionärer är grupper som inte ingår.) Samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden var 2014 cirka 4,7 miljoner personer.
Ofta räknas 40 timmar i veckan som heltid men i SCB:s statistik är heltidsbegreppet ”35 timmar eller mer per vecka”.

Klicka på bilden för större format