Regeringen har länge pratat om att avskaffa fas 3. Men det blir inget snabbt avskaffande. I dag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i stället hur regeringen ska fasa ut fas 3.

– Det här är en stor utmaning, vi vill inte ersätta en dålig åtgärd med en ny dålig åtgärd, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på dagens presskonferens.
Tanken är därför att fasa ut den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, där över 36 000 långtidsarbetslösa ingår.

Den första delen ligger i att stoppa inflödet och sluta anvisa människor till fas 3. Detta ska enligt Ylva Johansson kunna börja gälla i början av nästa år, eventuellt tidigare.
Ett annat utfasningssteg är att införa en ny form av anställning, en ”extratjänst”, inom skola, vård och omsorg.
– Det här handlar om riktiga jobb med riktig lön, det är inte en arbetsmarknadsåtgärd. Men det innebär också att det måste finnas arbetsgivare som vill anställa, sa Ylva Johansson.
Förordningarna för detta beräknas vara klara i november.

Dessutom vill regeringen satsa på utbildning eftersom det är en bristvara bland dem som är inskrivna i fas 3. En övervägande del har inte gått klart gymnasiet, och en stor andel är under 25 år.
Som åtgärd föreslår regeringen att de som är under 25 år ska kunna läsa yrkesinriktade kurser på folkhögskola i upp till två år och fortfarande få aktivitetsstöd.

De som är äldre får möjlighet att gå studiemotiverande kurser och det ska bli möjligt att deltidsstudera i sex månader utan att förlora platsen i garantin. Dessutom ska det bli möjligt att läsa svenska för invandrare i tolv månader i stället för sex månader, som i dag.
– Det kommer förstås många fler jobbförslag i budgetpropositionen men det här är det stora nu. Vi har stora utmaningar när det gäller långtidsarbetslösa men vi kommer att klara det och vi ska börja med att fasa ut fas 3, sa Ylva Johansson.

Hur mycket pengar det handlar om för att finansiera detta vill Ylva Johansson inte gå in på under presskonferensen. Det kommer att presenteras i samband med budgeten för 2016.