Regeringen satsar 300 miljoner kronor på nya anställningar hos Samhall. Det är en av nyheterna från jobbpaketet som kommer att kosta 8,5 miljarder kronor nästa år som beräknas ge 150 000 nya jobb.

I Sverige finns omkring 80 000 lediga jobb och 400 000 arbetslösa vilket tyder på att arbetskraften matchas dåligt med företagens behov. Därför har jobben blivit regeringens stora fokus. I dag presenterade de sitt jobbpaket till kommande budgetproposition, innehållande jobbsatsningar på 8,5 miljarder kronor under 2016. Det här är förslag som gäller utöver vårpropositionen och som ska leda till att 150 000 personer får jobb under de kommande två åren.

Flera av satsningarna var kända sedan tidigare, bland annat satsningen på nya bostäder och målet med upp till 14 000 nya utbildningsplatser för att fler människor ska ha rätt kompetens för de jobb som finns.

Ett av de förslag som inte presenterats tidigare var dock satsningen på Samhall. Med 300 miljoner kronor extra ska Samhall kunna öka möjligheterna till arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga. Pengarna beräknas räcka till 2 000 fler platser årligen.
– Vi ska jobba mer aktivt för att få ut människor med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga i arbete. Vi ska vara en aktiv brygga mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden, sa finansminister Magdalena Johansson under presskonferensen.

Samhall, som ägs av svenska staten, har i dag 20 000 anställda och deras uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Över 4 000 av dem är medlemmar i Fastighets.