Tidigare studier har visat att till exempel skift- och nattarbete ökar risken för stroke. Men enligt en ny sammanställning finns fler arbetsmiljöproblem som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Tidigare undersökningar som gjorts om arbetsmiljö och hälsa har fokuserat på ett problem i taget. Nu har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, tagit ett samlat grepp och gjort en sammanställning av befintlig forskning. De konstaterar att det finns flera tydliga samband mellan dålig arbetsmiljö och ökad risk för hjärtsjukdomar, stroke och högt blodtryck.

Mest utsatta för risk är människor som jobbar skift eller natt, som har mycket buller och oljud på jobbet eller som har dålig psykosocial arbetsmiljö och små möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Den nya sammanställningen är en del i regeringens uppdrag att skapa en kunskapsbank om samband mellan arbetsmiljö och hälsa.
SBU konstaterar att det fortfarande saknas forskning på flera områden, till exempel om hur blodtrycket hos gravida påverkas av arbetsmiljön.

I det här läget ger SBU inte några förslag på regel- eller lagändringar men de hoppas att kunskaperna ska kunna implementeras och användas i det systematiska och dagliga arbetsmiljöarbetet.