Det fackliga arbetet har kommit närmare medlemmarna i Fastighets. Fler avdelningar är aktiva och intresset bland medlemmar för att gå på möten har ökat på flera håll.

Trelleborg är en avdelning där aktiviteten ökat och det märks ett växande fackligt intresse bland medlemmarna.
– Vi ordnar medlemsmöten med teman för att få medlemmarna intresserade. Senast pratade vi om vad vi vill se för förändringar i kollektivavtalen med tanke på den kommande avtalsrörelsen, säger ordförande Timo Närhi.
Mötena, fem till sex gånger om året, samlar 20–25 personer vilket är ett hyfsat resultat, enligt Timo.
– Vi ger också utrymme för frågor så
på varje möte diskuterar vi problem på arbetsplatserna och försöker hjälpa medlemmarna att lösa dem, säger han.

Även i avdelningen Göteborg Väster har intresset för facket ökat, berättar Leif Persson, sekreterare i avdelningen.
– Fler och fler kommer till medlemsmöten och många vill lära sig mer om facket och vill gå medlemsutbildningen. De som har gått utbildningen fastnar nästan alltid för det fackliga och kommer gärna till möten, säger han.

Sedan Fastighets gjorde om sin organisation 2010 har uppföljningar gjorts på bildande av nya avdelningar och
hur de klarar av att vara aktiva på egen hand. Tanken är att ju mer kunskap 
och aktiviteter det finns i en avdelning, desto bättre service blir det för medlemmen. Avdelningarna delas i tre nivåer: röd, gul och grön. Det röda är ofta startläget då allt sköts av regionens ombudsmän och förtroendevalda. Det gula innebär att avdelningsstyrelsen behöver utbildning och stöd. När avdelningen klassas som grön har den en egen styrelse som planerar och driver aktiviteter.

Trelleborg och Göteborg Väster är inga undantag. Jarmo Kusmin, ansvarig ombudsman på förbundskontoret, säger att fler avdelningar än tidigare klarar att bedriva verksamhet på egen hand.
– Målsättningen för i år är att hälften av avdelningarna ska vara gröna. Det fattas en handfull så det finns alla förutsättningar för att lyckas.
Ytterligare en förbättring är att antalet arbetsplatsklubbar har ökat i hela landet under de första fyra månaderna jämfört med samma tid året innan.
– Alla förbundets fem regioner lägger ner mycket resurser på att få den lokala fackliga verksamheten att fungera. Det ger resultat, säger han.

Fastighets regioner har utsett fackliga ombud med uppgift att hjälpa avdelningar och nya klubbar med det vardagliga fackliga arbetet. En av dem är Zia Lodin i Stockholm, klubbordförande för Inspira och även ordförande för sin avdelning i Kista. Han har bland annat haft kurser i styrelsearbete för flera avdelningar. Hans uppgift är nu att stötta Skärholmen och Huddinge.
– Vi har inte bara skickat ut kallelser till medlemmarna. Vi har hjälpts åt att ringa till medlemmarna inför mötena för att berätta om facket och frågat vad de vill att vi ska göra. Det är ett bra sätt att få fler att bli intresserade. Många kan dålig svenska och har svårt att förstå kallelserna, säger Zia Lodin och fortsätter:
– Det blir också bättre kontakt mellan facket och medlemmarna på det sättet.

Zias egen avdelning i Kista har varit grön sedan en tid.
– Vi vill både värva nya medlemmar och göra facket mer synligt. I september kommer vi att stå på torget i Akalla centrum där många av våra medlemmar bor. Vi vill visa upp oss.
Uppsökeri och arbetsplatsbesök är nästa steg.
– Vi planerar att ta det lite senare eftersom vi vet hur svårt det kan vara att få komma in på arbetsplatserna, säger Zia Lodin.

Så ökar intresset för facket

  • Locka medlemmar till mötet med något extra, till exempel en trisslott. När medlemmen väl kommit på sitt första möte blir de intresserade av att återkomma utan lockbete (Leif Persson, avdelning Göteborg Väster)
  • Personlig kontakt med medlemmarna är viktig för att få dem intresserade. Pusha den nya avdelningsstyrelsen och glöm inte bort att stötta den under en längre tid. (Zia Lodin, avdelning Kista)


Nästan hälften är aktiva

  • Av förbundets 121 avdelningar är 54 aktiva.
  • 39 avdelningar får stöd av regionkontoret för att bedriva verksamhet och utbildning av förtroendevalda pågår.
  • Resten, 28 stycken, betraktas som passiva. All verksamhet sköts av regionkontoret.