I dag höjs ersättningen till arbetslösa, för första gången på 13 år. För en stor del av Fastighets medlemmar innebär det mer pengar i plånboken vid arbetslöshet.

Efter dagens höjning är den högsta ersättningen 910 kronor per dag under de första hundra dagarna av arbetslöshet, till skillnad från 680 kronor, som har varit maxersättningen sedan juli 2002. Det innebär att alla som har tjänat upp till 25 025 kronor i månaden när de jobbade faktiskt får 80 procent av lönen i ersättning när de blir arbetslösa.

För många medlemmar i Fastighets, där det inte heller finns någon kompletterande inkomstförsäkring, blir skillnaden påtaglig.
Många städare jobbar med lägstalön enligt serviceentreprenadsavtalet och har en månadslön på omkring 21 000 kronor om de jobbar heltid. För dem och alla andra som tjänat mellan 18 700 kronor och 25 025 kronor i månaden ökar dagsersättningen, förutsatt att de varit medlemmar i a-kassan i minst ett år innan arbetslösheten.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, beräknas förändringen påverka över 300 000 personer i Sverige och för dem stiger inkomsten med i snitt 2,7 procent.

Harald Petersson, ordförande på Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, tycker att det här en bra förändring, men inte tillräcklig. Han menar att det krävs en kontinuerlig höjning av ersättningen.
– Det här är ett steg i rätt riktning. Men ersättningen måste fortfarande indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket var trettonde år, säger han.