Hallå där Tobias Skoglund, Fastighets klubbordförande på Alebyggen, norr om Göteborg. Under hösten ska företagets omkring 15 fastighetsskötare bli kvartersvärdar.

TobiasSkoglund_webb2Vad innebär det?
– Det är en omorganisation som dels påverkar det administrativa och dels påverkar oss. Det innebär att vi kommer att bli uppdelade i två större team och få lite nya tjänster. Dessutom ska vi få tilldelat särskilda områden med våra bilder uppsatta i husen och lite mer egna ansvarsområden, så att några jobbar mer mot yttre skötsel till exempel.

Hur blir skillnaden jämfört med nu?
– Vi jobbar på lite olika sätt i olika områden nu, så det ska bli mer lika. En person ska till exempel jobba med mer tekniska bitar och ta hand om vitvaror och då blir det mindre sånt för andra i gruppen.
– De vill också att vi ska dela in dagarna mer i block för att få bättre struktur, men vi tror att det blir svårt eftersom alla dagar ser olika ut.

Hur har reaktionerna varit i klubben?
– Det har varit blandade reaktioner men nu verkar de flesta nöjda.

När införs detta?
– Från början var tanken att det skulle införas i november men jag tror att det kommer dröja lite till.

När påbörjade diskussionerna?
– De började i vintras så de har pågått ett tag. Det första förslaget var vi emot, då skulle hälften av oss bli kvartersvärdar och hälften jobba med yttre skötsel. Men de har lyssnat på oss och ändrat lite. Det har varit en bra diskussion.