Energieffektivisering av fastigheter går för långsamt för att Sverige ska uppnå EU:s energi- och klimatmål till år 2020. Det säger Carina Råberger på Energimyndigheten.

I Sverige står byggnader för 30 procent av energianvändningen. Sverige har tillsammans med övriga EU-länder fram till 2020 på sig att halvera energiförbrukningen jämfört med 1995. Sverige ligger efter och kommer inte att uppnå målet om utvecklingen fortsätter i dagens takt, säger hon.
– Vi ser att det saknas kunskaper om
hur man bygger och förvaltar lågenergihus. Många har goda ambitioner men
lyckas inte uppnå goda resultat. När befintligt bestånd byggs om står inte alltid husets funktion i fokus. Det är ännu inte ”inne” att energieffektivisera, säger Carin Råberger.

Energimyndigheten arbetar med att ta fram en utbildning inom byggsektorn med Carin Råberger som projektledare. Nästa år erbjuds utbildningar för beställare, byggprojektledare, tekniska förvaltare och arkitekter.
– Vi vill få fler att bygga mer energisnålt och i högre grad satsa på lågenergihus eller nära-nollenergibyggnader, säger hon.

Även gymnasielärare planeras att under nästa år få höja sin kunskapsnivå om energieffektivisering. Satsningen inkluderar också yrkeslärarna på VVS-och fastighetsprogrammet. Ytterligare en utbildningskampanj, som Energimyndigheten är inblandad i, är Energibyggarna. Den riktas sig i första hand till hantverkare inom byggsektorn men kan också komma till nytta för flera inom fastighetsbranschen, inte minst för drifttekniker.

Carin Råberger lägger till att det också finns många goda exempel. En del kommuner har kommit långt med sina miljonprogramområden. 
I storstadsområdena renoverar fastighetsägare sina lokaler och får ner energiförbrukningen.
Passivhuslösningar har inte fått den spridning som vore önskvärt, säger Carin Råberger.
– Det ser dock bra ut för Sverige vad gäller satsningar på förnybara lösningar som till exempel sol- och vindenergi.

För att påskynda energieffektiviseringar är nya höjda energikrav på gång. Från 2021 ska alla nya byggnader inom EU vara nära-nollenergibyggnader. Boverkets förslag på nya regler är nu ute på remiss.