Genom att trimma och slimma drifttider och temperaturer lyckas Niklas Tillman och de andra driftteknikerna få ner energiförbrukningen. Vasakronans drifttekniker i Uppsala spelar stor roll i företagets arbete med energieffektivisering.

Ett samtal från H&M-huset visar att någonting är fel i fastighetens ventilation. Det är alldeles för varmt inomhus och luften känns inte fräsch får drifttekniker Niklas Tillman veta. Han kopplar upp sig för att se vad felet kan bero på. Larmet har gått, men han kan inte se varför. Det tar dock inte lång tid att komma upp till H&M-husets fläktrum där Niklas hör att fläkten har stannat. Efter några minuters felsökning får han i gång systemet igen.

Niklas ser också till att fläktarna gå ner senare på kvällen efter att butikerna stängt för dagen. Det är en del av den energieffektivisering som ingår i jobbet.
– Vi tänker energi hela tiden på jobbet, säger Niklas Tillman, drifttekniker på Vasakronan i Uppsala.

Vasakronan äger och förvaltar fastigheter i Uppsala, mest kommersiella. En av flera av Vasakronans åtgärder för att få ner energianvändning i företagets fastigheter är att investera i fläktrum. Det har varit ett omfattande arbete som börjar nå sitt slut.
– Företaget har installerat nya fläktar som drar mindre el och även bytt till direktdrivande fläktar med mindre motorer. Statistiken visar att energiförbrukningen har minskat jättemycket.

N verktygsrummetNiklas följer även upp drifttiderna på alla fläktar i de fastigheter som han ansvarar för.
– Vi ska till exempel tänka på att affärerna har stängt på en röd dag som midsommardagen och att vi då kan stänga av ventilationen i fastigheten. Att inte låta ventilationen gå i onödan sparar mycket energi, säger han och fortsätter:
– När jag ser över drifttiderna i en fastighet så kan jag till exempel ställa in ventilationen så att den startar lite senare. Om jag kan få ner ventilationen en kvart i 365 dagar om året kan vi spara en hel del energi. Förr gick mycket dygnet runt för att ingen hade koll.

Modernisering av fläktrum är en kostsam och tidskrävande åtgärd, men sparar både miljö och pengar över tid. En annan som inte kräver lika stora investeringar är att byta ut belysningen i alla trapphus mot närvaro- eller röststyrd belysning.
– Tekniken har gått framåt inom det här området också så de indikerar snabbare vid rörelse eller ljud, säger Niklas.
Men nedsläckta trapphus fungerar inte överallt, har Niklas fått erfara. Det gäller i första hand i affärsfastigheter och i anslutning till nödutgångar i butiker eller personalentréer.
– Jag har fått komplettera med belysning som lyser konstant eller med armaturer som lyser 10 procent när ingen är där. Butikspersonalen måste kunna se om någon står utanför. Det får inte vara helsvart när Lisa ska gå hem från jobbet klockan åtta på kvällen.

Niklas ingår i ett team bestående av en fastighetschef, en teknisk förvaltare och flera drifttekniker som var och en bidrar till arbetet med energieffektiviseringar.
– Vi trimmar systemen hela tiden för att hitta nya saker vi kan spara in på. Vi har fått ner den totala energiförbrukningen av värme, vatten och kyla med 30 procent. Vi tekniker gör alltid den sista intrimningen, slimmar drifttider och temperaturer.
Niklas berättar hur värmekostnaderna har gått ner. Det började med ett mål att spara 3 procent.
– Många sa att det är omöjligt, men vi lyckades. Nästa mål blev 6 procent. Även det har vi klarat av. Teamarbete, fokus och att företaget har avsatt pengar för energiinvesteringar har varit avgörande, tror jag.

NiklasNiklas tycker också att det spelar stor roll att Vasakronan har egen personal som jobbar med energieffektivisering.
– En entreprenör måste alltid stämma av med beställaren. Vi har friheten att prova oss fram och kan ta snabba, egna beslut. Vi känner också våra fastigheter och tar ansvar för dem.
Åtgärderna har bland annat bestått av att täta fastigheter, byta till treglasfönster och skaffa energiglas. Kallvindar har fyllts med tilläggsisolering.
– Vi har slimmat och trimmat och bytt ut det som vi kan byta så det är inte lika lätt att nå nya mål. Nu är det solenergi som är
väldigt inne.
Vasakronan i Uppsala har sex solenergianläggningar och fler ska det bli.
– Jag brukar förklara för våra kunder när de frågar att de åker gratishiss ibland tack vare solenergin.
Niklas kan se i sin mobil med hjälp av en molntjänst hur mycket energi som produceras och hur mycket som går åt. Än så länge är det inte han som ska åtgärda eventuella fel i anläggningarna eftersom garantin gäller.

I det här jobbet gäller det att hänga med i utvecklingen, berättar Niklas. Driftteknikerna
på företaget försöker fånga upp nyheter inom energioptimering. De besöker fastighetsmässor i Stockholm för att ta del av nyheterna i branschen.
– Tekniken går framåt så jag tror att det kommer att hända en hel del i framtiden. Dessutom blir allt fler människor mer miljömedvetna vilket gör det lättare för fastighetsägare att energieffektivisera.