Mer pengar till undersköterskor. Annars hoppar Kommunal av LO-samordningen inför nästa års avtalsrörelse.

Kommunal kräver att undersköterskor ska få större löneökningar än det ”märke” som industrin kommer att sätta. Det är kravet för att förbundet ska gå in i en LO-samordning inför nästa års avtalsrörelse, skriver Annelie Nordström och Lenita Granlund, ordförande respektive avtalssekreterare för Kommunal, på DN:s debattsida i dag.

De skriver att Kommunal delar synen att den konkurrensutsatta industrin ska gå före i en avtalsrörelse. Men den svenska modellen för lönebildning måsta ta tag i den värdediskriminering undersköterskorna utsätts för. Om det inte sker förlorar industrinormen sin legitimitet. Och undersköterskorna tillåts aldrig komma i kapp motsvarande mansdominerade yrken när alla ska ha lika stora löneökningar i procent.

I sin debattartikel hänvisar de också till att undersköterska är ett av dagens bristyrken och att prognoser från Statistiska centralbyrån visar en stor brist även i framtiden. För att få unga människor att vilja välja yrket krävs en rejäl satsning på löner och arbetsvillkor för undersköterskor.